Sau khi tham gia chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận, tất cả những gì bạn có thể làm sẽ không chỉ dừng lại ở hoạt động truyền bá sứ mệnh của tổ chức, thu hút người ủng hộ mới cũng như gây quỹ trên mạng theo nhiều cách.

keyboard_arrow_down

Các bước cần thực hiện để sử dụng sản phẩm của Google

Xác nhận rằng bạn đáp ứng yêu cầu về tính đủ điều kiện

Yêu cầu cấp tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận

Sau khi đã xác minh tổ chức phi lợi nhuận của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email

Sau đó, bạn có thể kích hoạt và sử dụng từng sản phẩm

Yêu cầu cấp tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận

Sau khi chúng tôi xác minh để đảm bảo tổ chức của bạn đủ điều kiện, bạn sẽ có thể kích hoạt các sản phẩm của Google phù hợp nhất với nhu cầu của mình.