Trợ giúp cho sản phẩm

Hãy khám phá trang này để tìm hiểu thêm về các sản phẩm được cung cấp thông qua chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận và nhận đường dẫn liên kết đến các tài nguyên hữu ích.

Bạn không tìm thấy nội dung mình đang cần?

Xem Trung tâm trợ giúp của chúng tôi

G Suite dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Những tổ chức đã kích hoạt G Suite sẽ nhận được dịch vụ hỗ trợ 24/7 từ những nhân viên đã qua đào tạo.

Tìm hiểu cách dễ dàng thiết lập G Suite cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn, bao gồm cả tài khoản, email tổ chức phi lợi nhuận và người dùng.

Tìm các mẹo, thủ thuật và giải pháp sắp xếp theo sản phẩm và lợi ích.

Hiểu cách quản lý và kiểm soát tài khoản G Suite của tổ chức bạn.

Google Ad Grants

Tìm mẹo, hướng dẫn và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Đọc bài đăng, đặt câu hỏi và chia sẻ câu trả lời với những người khác thông qua Ad Grants.

Tìm mẹo, hướng dẫn và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Thu hút nhiều người ủng hộ trực tuyến hơn bằng tín dụng quảng cáo dành cho tổ chức phi lợi nhuận.

Chương trình phi lợi nhuận của YouTube

Liên hệ với nhóm hỗ trợ Chương trình phi lợi nhuận của YouTube.

Đọc bài đăng, đặt câu hỏi và chia sẻ câu trả lời với những người khác thông qua YouTube.

Tìm mẹo, hướng dẫn và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm về cách tiếp cận với đối tượng lớn và đối tượng thực sự quan tâm.

Google Earth và Maps

Truy cập vào tài liệu và tìm hiểu cách bắt đầu xây dựng với Google Maps Platform.

Tìm mẹo, hướng dẫn và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Sử dụng các công cụ này để tạo kiến thức mới, nâng cao nhận thức hoặc cho phép mọi người thực hiện hành động nhằm thay đổi thế giới.

Tạo ra thay đổi tích cực cho mọi người trên khắp thế giới bằng các công cụ địa lý.

Khám phá cách các tổ chức sử dụng Google cho tổ chức phi lợi nhuận để tạo ra sức ảnh hưởng