Thể hiện sức ảnh hưởng của tổ chức phi lợi nhuận của bạn với Google Earth và Maps

Phát triển trực quan hóa dữ liệu hấp dẫn để theo dõi và chia sẻ sức ảnh hưởng của tổ chức bạn. Ngoài ra, hãy sử dụng Google Maps Platform để giúp mọi người tìm kiếm các chương trình cộng đồng và tài nguyên gần họ nhất.

Google cho tổ chức phi lợi nhuận cung cấp tín dụng Google Maps Platform cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Lợi ích

Cách thức hoạt động của Google Earth và Maps

Các công cụ lập bản đồ của Google Earth cung cấp vô vàn các tính năng động, chẳng hạn như khả năng hiển thị vị trí của người ủng hộ qua chế độ tham quan ảo. Ngoài ra, hãy tạo các hình ảnh trực quan phong phú và hiển thị dữ liệu hấp dẫn trên bản đồ với quyền truy cập cao cấp vào Google Maps Platform.

Khám phá cách Google Earth và Maps cung cấp các công cụ cho các tổ chức phi lợi nhuận để theo dõi và chia sẻ tác động của họ bằng các cách hình ảnh hóa dữ liệu hấp dẫn.

Các công cụ khác giúp bạn thể hiện sức ảnh hưởng của mình

Cùng với Google Earth và Google Maps Platform, các sản phẩm khác được cung cấp thông qua chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể giúp bạn chia sẻ hình ảnh trực quan về công việc của mình.

Yêu cầu cấp tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận

Sau khi chúng tôi xác minh để đảm bảo tổ chức của bạn đủ điều kiện, bạn sẽ có thể kích hoạt các sản phẩm của Google phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng Google Earth và Maps?

Sau khi chúng tôi xác minh tổ chức phi lợi nhuận của bạn và chấp thuận các khoản tín dụng Google Maps Platform, hãy xem tài nguyên và câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có thể khai thác tối đa các công cụ đó.