Những điều bạn cần biết trước khi bắt đầu

Trước khi yêu cầu cấp tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận, hãy tìm hiểu xem tổ chức bạn có đủ điều kiện tham gia không, bạn cần chuẩn bị những gì để xác minh và các tình huống có thể xảy ra.

Xem sản phẩm nào có tại quốc gia của bạn

keyboard_arrow_down
G Suite dành cho tổ chức phi lợi nhuận
Google Ad Grants
Chương trình phi lợi nhuận của YouTube
Google Earth và Maps

Yêu cầu cấp tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận

Sau khi chúng tôi xác minh để đảm bảo tổ chức của bạn đủ điều kiện, bạn sẽ có thể kích hoạt các sản phẩm của Google phù hợp nhất với nhu cầu của mình.