Danh mục đối tác sản phẩm được chứng nhận

Nếu muốn tìm kiếm đối tác được thẩm định và chuyên nghiệp để hỗ trợ bạn sử dụng các sản phẩm của Google cho tổ chức phi lợi nhuận, hãy khám phá trang này.

G Suite

Hãy bắt đầu ngay hành trình G Suite của bạn với sự hỗ trợ của một Đối tác Google Cloud có chuyên môn về G Suite. Cho dù bạn đang cần sự hỗ trợ về quá trình di chuyển hay hỗ trợ từ A đến Z cho chiến lược G Suite, thì Đối tác của G Suite trên Google Cloud sẽ giúp bạn đẩy nhanh dự án và cải thiện kết quả kinh doanh.

Ad Grants

Cộng đồng chuyên gia được chứng nhận của Google Ad Grants được thiết kế để nâng cao trải nghiệm Ad Grants cho các chuyên gia cũng như Người nhận tài trợ. Cộng đồng này ghi nhận mạng lưới các cơ quan, tư vấn viên và chuyên viên đào tạo làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn cầu, đồng thời kết nối Người nhận tài trợ với các chuyên gia được đề xuất thông qua Danh bạ cộng đồng của chúng tôi.

YouTube

Hãy biến tham vọng của bạn thành hiện thực. Khám phá các tài nguyên của YouTube và tìm kiếm các công ty được chứng nhận trên YouTube có thể giúp bạn đạt được tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Maps Platform

Hãy bắt đầu ngay hành trình Google Maps Platform của bạn với sự hỗ trợ của một Đối tác Google Cloud có chuyên môn về Google Maps Platform.