Tiếp cận nhiều nhà tài trợ hơn trên mạng với Google Ad Grants

Thu hút người quyên góp, nâng cao nhận thức cho tổ chức và tuyển mộ tình nguyện viên với tín dụng quảng cáo dành cho tổ chức phi lợi nhuận trên Google Tìm kiếm.

Ad Grants cung cấp quyền truy cập vào $10.000 USD tín dụng quảng cáo dành cho tổ chức phi lợi nhuận mỗi tháng đối với quảng cáo văn bản.

Lợi ích

Cách thức hoạt động của Google Ad Grants

Bạn sẽ nhận được $10.000 USD tín dụng quảng cáo dành cho tổ chức phi lợi nhuận từ Google mỗi tháng để tạo quảng cáo dựa trên văn bản. Ngoài ra, bạn cũng có quyền truy cập vào các công cụ giúp tạo chiến dịch hiệu quả có thể hiển thị trên Google Tìm kiếm khi mọi người tìm kiếm thông tin liên quan đến tổ chức phi lợi nhuận của bạn.

Khám phá cách Google Ad Grants giúp các tổ chức phi lợi nhuận tiếp cận nhiều người ủng hộ hơn và giảm rào cản quyên góp.

Các công cụ khác giúp bạn tiếp cận nhiều nhà tài trợ hơn trên mạng

Cùng với Google Ad Grants, các sản phẩm khác được cung cấp thông qua chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể giúp bạn nâng cao nhận thức và gây quỹ.

Yêu cầu cấp tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận

Sau khi chúng tôi xác minh để đảm bảo tổ chức của bạn đủ điều kiện, bạn sẽ có thể kích hoạt các sản phẩm của Google phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Bạn có câu hỏi hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng Google Ad Grants?

Sau khi tổ chức phi lợi nhuận của bạn được xác minh và bạn đã kích hoạt Ad Grants, hãy xem tài nguyên và câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có thể khai thác tối đa chương trình này.