Nguồn cung cấp ảnh

Ảnh trên Chế độ xem phố đến từ 2 nguồn: Google và những người đóng góp.

Nội dung của chúng tôi

Nội dung của chúng tôi

Nội dung do Google sở hữu có ghi "Chế độ xem phố" hoặc "Google Maps". Chúng tôi tự động làm mờ khuôn mặt và biển số xe trong hình ảnh của mình.

Nội dung của người đóng góp

Nội dung của những người đóng góp khác

Nội dung do người dùng đóng góp có kèm theo tên tài khoản có thể nhấp/chạm vào và trong một số trường hợp, còn kèm theo ảnh hồ sơ.

Cách Google cung cấp Chế độ xem phố cho bạn

Để chia sẻ hình ảnh của Chế độ xem phố, nhóm kỹ sư của chúng tôi đã nỗ lực làm việc trong hậu trường. Sau đây là nội dung sơ lược về những gì nhóm đang làm để cung cấp Chế độ xem phố cho bạn.

Khám phá thế giới xung quanh qua ảnh 360 độ. Xem thư viện

Nơi chúng tôi sẽ tới

Chúng tôi đang lái chiếc xe Chế độ xem phố qua nhiều quốc gia để mang đến những hình ảnh giúp cải thiện trải nghiệm của bạn và giúp bạn khám phá thế giới xung quanh mình. Hãy xem danh sách các quốc gia mà chúng tôi sẽ lái xe hoặc đi bộ khám phá tiếp theo.

Quốc gia
Khu vực Quận Thời gian
{[value.region]} {[value.districts]} {[value.datestart| date:'MM/yyyy']} - {[value.dateend| date:'MM/yyyy']}

Do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (thời tiết, đường bị đóng, v.v.), luôn có khả năng xe của chúng tôi sẽ không hoạt động hoặc có thể có những nội dung thay đổi nhỏ. Vui lòng cũng lưu ý rằng mặc dù danh sách ghi rõ một thành phố cụ thể, chúng tôi có thể bao gồm các thành phố và thị trấn nhỏ hơn nằm trong phạm vi có thể lái xe tới.

Nơi chúng tôi đã đi qua

Những khu vực màu xanh dương trên bản đồ cho biết nơi Chế độ xem phố hoạt động. Hãy phóng to để xem thêm chi tiết hoặc duyệt qua nội dung này bằng các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Nhóm Chế độ xem phố riêng của Google

Duyệt qua nhóm Chế độ xem phố của chúng tôi