Chrome là một trình duyệt web nhanh, an toàn, miễn phí.

Google Chrome dành cho nhà phát triển

Bản dựng cho web mở

Dành cho Windows 10/8.1/8/7 32 bit.

Dành cho Windows 10/8.1/8/7 64 bit.

Windows XP và Vista không được hỗ trợ nữa.
Vui lòng chuyển sang một hệ điều hành được hỗ trợ để tải Chrome Dev xuống.
Nhấp vào đây để tải Chrome Stable xuống.

Dành cho Mac OS X 10.10 trở lên.

Hệ điều hành Mac bạn đang dùng không được hỗ trợ nữa.
Vui lòng nâng cấp lên phiên bản 10.10 trở lên để tải Chrome Dev xuống.
Nhấp vào đây để tải Chrome Stable xuống.

Hệ điều hành Mac bạn đang dùng không được hỗ trợ nữa.
Vui lòng nâng cấp lên phiên bản 10.10 trở lên để tải Chrome Dev xuống.
Nhấp vào đây để tải Chrome Stable xuống.

Debian/Ubuntu/Fedora/openSUSE.

Không hỗ trợ iOS.
Vui lòng chuyển sang một hệ điều hành được hỗ trợ để tải Chrome Dev xuống.
Nhấp vào đây để tải Chrome Stable xuống.

  • developer_mode_tv

    Phát triển trang web cho phiên bản web tiếp theo

  • web

    Thử nghiệm API nền tảng web tiên tiến

  • system_update_alt

    Cập nhật hàng tuần