Chrome là một trình duyệt web nhanh, an toàn, miễn phí.

Bản dựng hàng đêm dành cho nhà phát triển

Thử cảm giác mạo hiểm với công nghệ web này. Nhưng hãy nhớ: Canary có thể hoạt động không ổn định.

Dành cho Windows 10/8.1/8/7 32 bit.

Dành cho Windows 10/8.1/8/7 64 bit.

Windows XP và Vista không được hỗ trợ nữa.
Vui lòng chuyển sang một hệ điều hành được hỗ trợ để tải Chrome Canary xuống.
Nhấp vào đây để tải Chrome Stable xuống.

Dành cho Mac OS X 10.10 trở lên.

Mac OS bạn đang dùng không còn được hỗ trợ nữa.
Vui lòng nâng cấp lên phiên bản 10.10 trở lên để tải Chrome Canary xuống.
Hãy nhấp vào đây để tải Chrome Stable.

Mac OS bạn đang dùng không còn được hỗ trợ nữa.
Vui lòng nâng cấp lên phiên bản 10.10 trở lên để tải Chrome Canary xuống.
Hãy nhấp vào đây để tải Chrome Stable.

Không hỗ trợ Linux.
Vui lòng chuyển sang một hệ điều hành được hỗ trợ để tải Chrome Canary xuống.
Nhấp vào đây để tải Chrome Stable xuống.

Không hỗ trợ iOS.
Vui lòng chuyển sang một hệ điều hành được hỗ trợ để tải Chrome Canary xuống.
Nhấp vào đây để tải Chrome Stable xuống.

  • developer_mode_tv

    Phát triển trang web cho phiên bản web tiếp theo

  • web

    Thử nghiệm API nền tảng web tiên tiến

  • system_update_alt

    Cập nhật hàng đêm