Nâng công ty của bạn lên tầm cao mới

Xem xét các loại hình Đối tác xuất bản được chứng nhận

Tại sao bạn cần hợp tác với một Đối tác xuất bản được chứng nhận?

Mạng lưới Đối tác xuất bản được Google chứng nhận trên toàn cầu là nơi bạn có thể tìm được đối tác hoàn hảo để giúp bạn kiếm tiền từ nội dung của mình.

Hợp tác với người có kiến thức nền tảng về ngành phù hợp nhằm giúp bạn đạt được mức tăng trưởng kinh doanh mới.

Bạn có thể tự tin đối mặt với những thách thức kinh doanh khó khăn nhất với sự hỗ trợ của một đối tác đã được công nhận.

Tìm hiểu về các loại hình Đối tác xuất bản được chứng nhận

Đối tác xuất bản được Google chứng nhận là công ty mà chúng tôi đã xem xét và chứng minh là chuyên gia sử dụng các sản phẩm của Google, ngoài ra còn cung cấp cho nhà xuất bản các dịch vụ và giải pháp mang tính đổi mới.

Chương trình đối tác Xuất sắc được thiết kế dành cho những đối tác luôn đáp ứng các yêu cầu trong chương trình độc quyền của chúng tôi. Đối tác Xuất sắc là các đối tác đã chứng minh được sự thành công về chất lượng, quy mô cũng như cam kết giúp nhà xuất bản kiếm tiền trong hệ sinh thái.

Đối tác Nền tảng Google Ad Manager 360 là công ty được Google uỷ quyền để bán và hỗ trợ về Google Ad Manager 360 cho nhà xuất bản. Các đối tác này có thể cung cấp cho nhà xuất bản nhiều dịch vụ đa dạng, bao gồm: Thiết lập và quản lý Tài khoản Google Ad Manager 360, bán và phân phối quảng cáo, cung cấp dịch vụ hỗ trợ và huấn luyện, cũng như giúp nhà xuất bản tối ưu hoá doanh thu.

Một số Đối tác xuất bản được Google chứng nhận đã phát triển và đầu tư vào các công nghệ và giải pháp nhằm đặc biệt chú trọng việc hỗ trợ nhà xuất bản thông qua các dịch vụ độc lập. Đối tác chuyên gia là chuyên gia về một số sản phẩm và dịch vụ nhất định, giúp nhà xuất bản xác định đối tác phù hợp để hợp tác liên quan đến một nhu cầu cụ thể.

Tìm đối tác phù hợp cho bạn.

Tìm Đối tác