Hãy là đối tác.

Sau khi tham gia vào chương trình Google Partners, bạn có thể đủ điều kiện đạt trạng thái Đối tác của Google và nhận được huy hiệu Đối tác Google. Hãy thêm huy hiệu này vào trang web, danh thiếp và tài liệu tiếp thị của mình để cho thấy Google công nhận bạn là Đối tác của Google.

Tham gia ngay

Chuyên môn giúp khách hàng nhận ra kỹ năng của bạn.

Khi được nhận huy hiệu Đối tác, bạn có thể làm nổi bật kiến thức về sản phẩm Google Ads cụ thể của mình. Hãy tìm hiểu các khái niệm nâng cao về việc tạo, quản lý, đo lường và tối ưu hóa các sản phẩm Google Ads cụ thể.

Quảng cáo Tìm Kiếm

Quảng cáo trên thiết bị di động

Quảng cáo Video

Quảng Cáo Hiển Thị

Quảng Cáo Mua Sắm

Đủ điều kiện cho trạng thái Đối tác của Google.

  • Đạt giấy chứng nhận Google Ads

  • Đáp ứng yêu cầu chi tiêu trên các tài khoản được quản lý của bạn

  • Chứng minh hiệu suất của bạn bằng cách thể hiện sự phát triển mạnh mẽ về công ty và khách hàng

THAM GIA ĐỐI TÁC CỦA GOOGLE