Drive file types icons

Lưu trữ mọi tệp

Lưu trữ hình ảnh, câu chuyện, bản thiết kế, bản vẽ, bản ghi âm, video và các nội dung khác. Bạn có 15 GB đầu tiên miễn phí khi sử dụng Tài khoản Google.

Files on Google Drive displayed on multiple devices

Xem nội dung của bạn ở mọi nơi

Tệp của bạn trong Drive có thể truy cập được từ mọi điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính. Nhờ đó, tệp của bạn luôn đồng hành bạn.

Share files on Drive with your friends

Chia sẻ tệp và thư mục

Bạn có thể nhanh chóng mời người khác xem, tải xuống và cộng tác trên tất cả những tệp bạn muốn–không cần đến tệp đính kèm qua email.