Thông báo về quyền riêng tư của Chrome không còn được áp dụng.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được sử dụng và bảo vệ theo Chính sách quyền riêng tư của Google.

Trung tâm trợ giúp Chrome hiện có mục "Quyền riêng tư trên Chrome" với các bài viết được sắp xếp theo chủ đề. Các bài viết này cung cấp chi tiết về cách quản lý thông tin được thu thập, lưu trữ và chia sẻ khi sử dụng Chrome.

 Để gửi ý kiến phản hồi, hãy làm theo các hướng dẫn này