Những nhân viên đằng sau Google

Tạo ra những sản phẩm tuyệt vời đều dựa vào những nhân viên tuyệt vời. Có hơn 40.000 nhân viên Google đằng sau các công cụ mà bạn sử dụng mỗi ngày—từ tìm kiếm đến Chrome. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động tại Google, nơi chúng tôi hoạt dộng và người thúc đẩy chiến lược của công ty chúng tôi bên dưới.

Văn hóa của chúng tôi

Các đặc điểm và giá trị mà nhân viên Google chia sẻ.

Hơn nữa…

Vị trí

Việc thu hẹp văn phòng của chúng tôi trên khắp thế giới và điều gì khiến văn phòng có cảm giác "Googley".

Hơn nữa…