Hãy là đối tác.

Tham gia Đối tác của Google và có quyền truy cập vào các kỳ thi cũng như giấy chứng nhận sản phẩm, các sự kiện đào tạo miễn phí và khuyến mãi. Giành được huy hiệu để thể hiện kiến thức chuyên môn về sản phẩm Google và lĩnh vực chuyên ngành của bạn.

Tham gia ngay

Kết nối với các khách hàng tiềm năng và có quyền truy cập vào tài nguyên của Google.

Cải thiện kỹ năng của bạn.

Được đào tạo miễn phí bởi các chuyên gia sản phẩm của Google và tham dự các kỳ thi để được chứng nhận về các giải pháp quảng cáo của Google AdWords.

Kết nối với Google.

Tham gia các sự kiện giáo dục toàn cầu và địa phương dành riêng cho Đối tác. Kết nối với các Đối tác khác của Google trong cộng đồng Google+ của chúng tôi.

Phát triển doanh nghiệp của bạn.

Xuất hiện trên Tìm kiếm đối tác của Google và giúp khách hàng tiềm năng dễ dàng tìm ra bạn.

Nhận huy hiệu.

Chứng minh rằng bạn có kiến thức nâng cao về AdWords và được tiếp cận các lợi ích bổ sung của chương trình.

Chuyên môn giúp khách hàng nhận ra kỹ năng của bạn.

Khi bạn giành được huy hiệu Đối tác của Google, bạn có thể làm nổi bật kiến ​​thức của đại lý về sản phẩm AdWords cụ thể và kết nối với các khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm những gì bạn cung cấp. Tìm hiểu các khái niệm nâng cao để tạo, quản lý, đo lường và tối ưu hóa các sản phẩm AdWords sau đây:

Quảng cáo Tìm Kiếm

Quảng cáo Video

Mobile Ads 2x Quảng cáo trên thiết bị di động

Display Ads Quảng Cáo Hiển Thị

Quảng Cáo Mua Sắm

Đủ điều kiện cho trạng thái Đối tác của Google.

Sau khi bạn tham gia vào chương trình Đối tác của Google, bạn có thể đủ điều kiện cho trạng thái Đối tác của Google và giành được huy hiệu. Thêm huy hiệu vào trang web, danh thiếp và tài liệu tiếp thị của mình để cho thấy Google công nhận bạn là đối tác được chứng nhận về AdWords.

Để đủ điều kiện, bạn phải:

  • Tạo và hoàn tất hồ sơ công ty trong Partners

  • Đạt giấy chứng nhận AdWords trong Google Partners

  • Đáp ứng yêu cầu chi tiêu trên các tài khoản được quản lý của bạn

  • Chứng minh hiệu suất của bạn bằng cách thể hiện sự phát triển mạnh mẽ về công ty và khách hàng

THAM GIA ĐỐI TÁC CỦA GOOGLE