Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho khoản tín dụng khuyến mãi quảng cáo trực tuyến:

 • Bạn có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng khuyến mãi nếu bạn (a) là một nhà quảng cáo mới của Google Ads và tài khoản Google Ads đầu tiên của bạn phân phát lượt hiển thị quảng cáo đầu tiên của bạn không quá 14 ngày trước khi bạn nhập mã khuyến mãi; hoặc (b) là một khách hàng hiện tại của Google Ads và bạn bật một tính năng hay sản phẩm mới trong Google Ads hoặc kích hoạt lại một tài khoản không hoạt động, như được Google nêu rõ trong phiếu thưởng. Yêu cầu hội đủ điều kiện hiện hành được nêu rõ trong ưu đãi mà bạn nhận được từ Google.
 • Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho tất cả quảng cáo chi tiêu vượt quá khoản tín dụng khuyến mãi. Nhà quảng cáo có thể tạm ngưng quảng cáo bất cứ lúc nào trước khi dùng hết số tiền tín dụng khuyến mãi nếu họ không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo sẽ không nhận được thông báo sau khi dùng hết khoản tín dụng khuyến mãi.
 • Sau khi bạn đã đạt đến mức chi tiêu bắt buộc và/hoặc thực hiện xong các thao tác bắt buộc, khoản tín dụng thường sẽ được ghi có trên trang Tóm lược thanh toán trong tài khoản Google Ads của bạn trong vòng 35 ngày miễn là bạn đáp ứng tất cả các kiểm tra về hội đủ điều kiện.
 • Khoản tín dụng sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày được áp dụng cho tài khoản của bạn, trừ phi các điều khoản và điều kiện bổ sung có quy định khác cho chương trình khuyến mãi có liên quan. Bạn có thể kiểm tra số dư tín dụng khuyến mãi của bạn và bất kỳ ngày hết hạn hiện hành nào bằng cách xem thẻ Khuyến mãi trên trang Thanh toán trong tài khoản Google Ads của mình bất cứ lúc nào.
 • Để nhận ưu đãi, bạn phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Chương trình Google Ads, thực hiện quy trình đăng ký hợp lệ và được Google phê duyệt quảng cáo.
 • Bạn không được phép chuyển nhượng và bán hoặc trao đổi khoản tín dụng khuyến mãi.
 • Google Asia Pacific Pte Ltd có thể thu hồi ưu đãi bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
 • Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm và không được sử dụng khoản tín dụng khuyến mãi để thanh toán bất kỳ khoản thuế hoặc phí phát sinh nào khác. Bất kỳ khoản thuế hoặc phí nào khác mà Nhà quảng cáo thanh toán sẽ không được tính để nhận khoản tín dụng khuyến mãi.
 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận một khoản tín dụng khuyến mãi.
 • Bạn có thể phải tích luỹ số tiền chi tiêu quảng cáo tối thiểu và phải thanh toán thành công trước khi khoản tín dụng khuyến mãi được áp dụng.
 • Việc sử dụng ưu đãi có thể bị hạn chế ở việc phải chọn phương thức thanh toán tự động.
 • Nếu đơn vị tiền tệ trong tài khoản Google Ads của bạn tạo ra khác với đơn vị tiền tệ của khoản tín dụng khuyến mãi được tặng, thì số tiền thực tế mà bạn phải chi tiêu và khoản tín dụng khuyến mãi có thể sẽ chịu tùy thuộc theo các biến động ngoại hối.
 • Ưu đãi chỉ có hiệu lực cho những khách hàng có địa chỉ thanh toán tại Việt Nam.
 • Ưu đãi sẽ hết hạn sau 3 tháng kể từ khi nội dung nghe nhìn chứa phiếu thưởng của bạn được phát hành lần đầu tiên hoặc vào ngày hết hạn được ghi trên phiếu thưởng (nếu có).
 • Việc bạn sử dụng phiếu thưởng này và/hoặc khoản tín dụng khuyến mãi sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Ưu đãi không có hiệu lực ở những nơi bị pháp luật nghiêm cấm.
 • Rất mong bạn thông cảm về những thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong các điều khoản và điều kiện nêu trên!