Tìm huy hiệu.

Huy hiệu Đối tác của Google thể hiện rằng các những đại lý quảng cáo này đã vượt qua kỳ thi chứng nhận sản phẩm của Google Ads và được cập nhật kiến thức về sản phẩm mới nhất. Nói cách khác, họ xứng đáng với danh hiệu này.

Huy hiệu Đối tác Google
Huy hiệu Đối tác Google Huy hiệu Đối tác Google
Huy hiệu Đối tác Google

Nhận trợ giúp bạn cần.

Các Đối tác của Google có thể chuyên về một hoặc nhiều lĩnh vực sản phẩm Google Ads sau đây:

 • Quảng cáo Tìm Kiếm
  Quảng cáo Tìm Kiếm

  Quảng cáo Tìm Kiếm

  Những Đối tác này có thể giúp bạn tạo và tối ưu hóa quảng cáo trên Google Tìm kiếm. Họ cũng có thể tư vấn về chiến lược từ khóa và lập kế hoạch ngân sách.
 • Quảng cáo Video
  Quảng cáo Video

  Quảng cáo Video

  Bạn cần trợ giúp về việc triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo video của mình trên YouTube? Những Đối tác này có thể trợ giúp.
 • Quảng Cáo Hiển Thị
  Quảng Cáo Hiển Thị

  Quảng Cáo Hiển Thị

  Những Đối tác này có thể giúp bạn tạo quảng cáo trực quan hấp dẫn tiếp cận với khách hàng tiềm năng trên hơn hai triệu trang web và 650.000 ứng dụng.
 • Quảng Cáo Mua Sắm
  Quảng Cáo Mua Sắm

  Quảng Cáo Mua Sắm *

  Những Đối tác được chứng nhận sẽ giúp bạn đặt các sản phẩm của bạn trên Google Tìm kiếm, thiết lập khoảng không quảng cáo của bạn trên Merchant Center và tạo các chiến dịch trên Google Mua sắm.
  * Kỳ thi quảng cáo mua sắm không khả dụng trong một số ngôn ngữ. Vui lòng kiểm tra tính khả dụng này tại Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Quảng cáo Tìm Kiếm
Quảng cáo Tìm Kiếm
Quảng cáo Tìm Kiếm
Quảng cáo Video
Quảng cáo Video
 
Quảng Cáo Hiển Thị
 
Quảng Cáo Hiển Thị
 
Quảng Cáo Hiển Thị

Bạn là đại lý quảng cáo? Hãy tham gia Google Partners.

Tìm hiểu cách thực hiện