Kết nối có trách nhiệm

Từ các cuộc trò chuyện đang diễn ra của chúng tôi với các bậc phụ huynh, chúng tôi biết rằng việc giám sát các hoạt động trên mạng của con cái đang ở độ tuổi vị thành niên là một mối quan tâm lớn. Dạy con bạn những điều cơ bản để trở thành một công dân kỹ thuật số có trách nhiệm sẽ giúp chúng đưa ra những lựa chọn đúng đắn khi bạn vắng mặt. Chúng phải biết cách đối phó với các tình huống trên mạng xã hội, cách báo cáo lạm dụng cũng như biết những ai chúng nên tìm đến khi cần giúp đỡ. Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu cuộc trò chuyện này với gia đình của bạn.

 • Giữ thông tin cá nhân trên cơ sở "cần biết"

  Tìm nhanh lời khuyên giúp hướng dẫn gia đình bạn về thanh danh trên mạng.

  Đọc thêm

 • Kết nối sáng suốt

  Thực hiện theo các lời khuyên đơn giản này để hướng dẫn gia đình bạn về các mối quan hệ lành mạnh và có hại trên mạng.

  Đọc thêm

 • Chủ động chứ không đứng ngoài cuộc

  Cho dù ở trên mạng hay trong cuộc sống thực, hành vi bắt nạt đều gây ra tổn thương. Hãy chỉ bảo cho con bạn biết giao tiếp nào có thể chấp nhận và giao tiếp nào không thể chấp nhận trên web.

  Đọc thêm

Công cụ bảo vệ an toàn

Khám phá các công cụ bảo vệ an toàn của Google được thiết kế nhằm giúp gia đình của bạn giám sát thanh danh của họ trên mạng.

YouTube

Quản lý nhận xét trên YouTube

Nếu người nào đó đưa ra nhận xét về video hoặc kênh của bạn mà bạn không thích thì bạn có thể chặn họ trên YouTube. Điều này có nghĩa là họ sẽ không thể nhận xét về nội dung của bạn hoặc gửi cho bạn tin nhắn riêng tư.

Tìm hiểu thêm

Để chặn người nào đó trên YouTube, hãy truy cập trang Kênh của họ. Trang này có URL tương tự như sau: www.youtube.com/user/NAME.

Trên tab “Giới thiệu”, nhấp vào biểu tượng cờ.

Cuối cùng, nhấp vào chặn người dùng.

YouTube

Chia sẻ video với người xem phù hợp

Cho dù bạn muốn giữ một video ở chế độ riêng tư, chia sẻ video đó với một vài bạn bè hoặc công khai video đó với mọi người thì có một cài đặt bảo mật dành cho bạn. Trên YouTube, video được đặt thành “Công khai” theo mặc định nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi cài đặt trong “Cài đặt bảo mật” khi tải lên video đó. Nếu sau đó bạn thay đổi quyết định, bạn có thể thay đổi chế độ bảo mật của video đã tải lên.

Tìm hiểu thêm

Để thay đổi Cài đặt bảo mật, hãy truy cập Trình quản lý video.

Tìm video mà bạn muốn thay đổi rồi nhấp vào nút Chỉnh sửa.

Truy cập trình đơn thả xuống “Cài đặt bảo mật”.

Chọn Công khai để chia sẻ với tất cả mọi người, Không công khai để chia sẻ với những người có liên kết tới video đó hoặc Riêng tư để chia sẻ với người dùng cụ thể.

Nhấp vào Lưu thay đổi.

Google+

Dừng nhận xét hoặc thẻ không mong muốn

Nếu bạn không muốn nhìn thấy bài đăng của người nào đó trên Google+, bạn có thể chặn họ bằng cách truy cập tiểu sử của họ và chọn Báo cáo/chặn [tên của người đó]. Bạn cũng có thể ẩn bài đăng cụ thể để không còn nhìn thấy bài đăng đó trong luồng của mình.

Tìm hiểu thêm

Để chặn người nào đó trên máy tính để bàn, hãy truy cập tiểu sử của họ.

Ở phía bên của tiểu sử, nhấp vào Báo cáo/chặn [tên của người đó].

Xác nhận rằng bạn muốn chặn người đó.

Google+

Chọn nội dung cập nhật của người bạn muốn xem trong luồng của mình

Nếu người nào đó thêm bạn vào vòng kết nối của họ nhưng bạn không muốn tương tác với họ thì sao? Nếu bạn không muốn chặn họ thì thay vào đó bạn có thể bỏ qua họ. Nếu bạn bỏ qua một người dùng thì bạn sẽ không còn nhận được thông báo từ họ hoặc trang của họ nữa.

Tìm hiểu thêm

Mở Google+.

Truy cập tiểu sử/trang của người nào đó.

Nhấp vào mũi tên bên dưới ảnh tiểu sử và thông tin của họ.

Chọn “Bỏ qua [người/trang]”.

YouTube

Kiểm soát người trò chuyện về video của bạn

Bạn có thể kiểm duyệt dễ dàng nhận xét trên kênh YouTube của mình. Bạn có thể chọn xóa nhận xét hoặc ẩn nhận xét khỏi một số người nhất định hoặc giữ không cho xuất bản những nhận xét có các từ khóa nhất định trước khi bạn xem xét các nhận xét đó.

Tìm hiểu thêm

Để kiểm duyệt nhận xét, nhấp vào mũi tên ở phía trên bên phải của nhận xét để xem các tùy chọn của bạn.

Nhấp Xóa để gỡ nhận xét đó khỏi YouTube.

Bạn cũng có thể nhấp vào Cấm khỏi kênh để chặn người dùng đăng nhận xét về video và kênh của bạn.

Trong Cài đặt nhận xét, bạn có thể yêu cầu phê duyệt đối với tất cả nhận xét mới trước khi các nhận xét đó được đăng hoặc bạn có thể tắt nhận xét.

Cài đặt nhận xét cho phép bạn đặt ai có thể nhận xét trên kênh của bạn cho bộ lọc. Bạn cũng có thể chặn nhận xét có các từ nhất định.

Xem thêm công cụ bảo vệ an toàn