GoogleAnalytics

Chuyển đổi trên mạng xã hội

Cung cấp ROI truyền thông xã hội là một tác vụ khó ngay cả đối với các chuyên gia tiếp thị trực tuyến có kinh nghiệm. Không còn nữa. Báo cáo chuyển đổi cho phép trách nhiệm giải trình tiếp thị truyền thông xã hội - và cho thấy rõ mạng xã hội tác động đến doanh nghiệp của bạn như thế nào.

Chuyển đổi trên mạng xã hội

Tổng quan

Báo cáo chuyển đổi cho thấy tỷ lệ chuyển đổi và giá trị bằng tiền của chuyển đổi đã xảy ra do số lượt truy cập từ mạng xã hội. Chúng tôi liên kết các lượt truy cập này đến mục tiêu và giao dịch Thương mại điện tử của bạn. Bạn chọn mục tiêu quan trọng đối với doanh nghiệp của mình và sau đó bạn có thể xem xét mạng xã hội dưới dạng nguồn đang giúp bạn đạt được các mục tiêu đó như thế nào.

Tại sao sử dụng Báo cáo chuyển đổi?

Với quá nhiều kênh và chương trình tiếp thị, việc hiểu ảnh hưởng của chúng lên các mục tiêu cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược trên mạng xã hội của mình.

  • Xem tác động của mạng xã hội lên các mục tiêu của bạn trong các báo cáo đơn giản, sẵn sàng sử dụng
  • Tìm hiểu nội dung nào thúc đẩy chuyển đổi cùng với đối tượng trên mạng xã hội
  • Hiển thị báo cáo kết quả cho các cổ đông chính để nói rõ giá trị của mạng xã hội

Cách hoạt động?

  • Báo cáo chuyển đổi sử dụng nguồn giới thiệu và liên kết trực tiếp đến các mục tiêu và Theo dõi thương mại điện tử mà bạn đã xác định
  • Báo cáo chia nhỏ đóng góp của mạng xã hội đang là nguồn giới thiệu cuối cùng của khách hàng, ví dụ: khách hàng đến trang web của bạn trực tiếp từ trang web trên mạng xã hội và cũng có thể chia nhỏ các trường hợp mà trang web trên mạng xã hội đã được tham gia thêm trong chuỗi chuyển đổi.

Tôi có thể tìm Báo cáo chuyển đổi ở đâu?

Bạn có thể tìm Báo cáo chuyển đổi trong tab Báo cáo chuẩn bên dưới Nguồn lưu lượng > Mạng xã hội > Chuyển đổi.