GoogleAnalytics

Analytics thông minh

Báo báo thông minh của Google Analytics tự động theo dõi lưu lượng truy cập trang web của bạn và làm nổi bật bất kỳ thay đổi đáng kể nào, giúp bạn thông minh hơn và công việc của bạn dễ dàng hơn.

Thông minh

Tổng quan

Bất kỳ lúc nào bạn đều có thể xem các báo cáo Thông minh hoặc tạo Cảnh báo tùy chỉnh để biết bất kỳ thay đổi đột ngột hoặc ngoài mong đợi nào trong số liệu trang web của mình. Công nghệ phát hiện đột phá này trong Google Analytics đủ thông minh để làm nổi bật những gì bạn nên biết, trong khi dễ sử dụng.

Với Analytics thông minh, bạn sẽ khám phá những điều mà bạn có thể bỏ lỡ và tập trung nhiều vào việc thực hiện hành động thay vì chọn lọc thông qua dữ liệu. Chỉ cần xem qua - công cụ sẽ làm việc ngay bây giờ. Tìm hiểu ít hơn.

Tìm hiểu thêm

Lợi ích:

  • Analytics thông minh là một công cụ thuật toán để phát hiện mọi bất thường thống kê quan trọng trong các mẫu lưu lượng truy cập của bạn.
  • Cảnh báo tự động được đăng hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Bạn không phải làm gì cả - bạn có thể xem ngay bây giờ.
  • Tạo cảnh báo tùy chỉnh, chẳng hạn như chuyển đổi từ chiến dịch mùa hè ở New York.

Cách công cụ hoạt động:

  • Analytics thông minh là một công cụ thuật toán phát hiện mọi thay đổi quan trọng trong các mẫu lưu lượng truy cập của bạn.