GoogleAnalytics

Chú thích

Chú thích cho phép người dùng để lại ghi chú chung hoặc riêng tư ngay trên biểu đồ. Không có vấn đề khi quên điều gì đã gây ra đột biến lưu lượng truy cập bất thường hoặc hành vi trong quá khứ - tất cả đều được lưu trữ cho bạn.

Tổng quan

Bạn có bao giờ ngạc nhiên về thay đổi không thể giải thích trong lưu lượng truy cập của mình không? Hay quên ngay khi bạn khởi chạy cái gì đó, chẳng hạn như chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh theo mùa hoặc thiết kế lại trang web? Bạn có nhớ chính xác những người chịu trách nhiệm không? Sau khi suy nghĩ, bạn có phải tìm các phòng ban khác nhau trong công ty hoặc lục tìm trong các email cũ để có câu trả lời không?

Tại sao sử dụng chú thích?

Một chú thích đơn giản từ đồng nghiệp có thể tiết kiệm hàng giờ làm việc thực (và thất vọng). Hãy thử ngay bây giờ trong tài khoản của bạn.

  • Sử dụng Chú thích dưới dạng sổ ghi chép cho tất cả hành động tiếp thị và thiết kế trang web trực tuyến trong doanh nghiệp của bạn.
  • Hãy nhớ những sự kiện nào có thể dẫn đến chuyển đổi hoặc lượt truy cập để tăng hoặc giảm.
  • Lưu lại bản ghi không bị gián đoạn ngay cả khi bạn có nhiều nhóm tiếp thị, đại lý hoặc quản trị viên web.