Nơi chúng tôi đã có mặt và nơi chúng tôi sẽ đến tiếp theo

Những khu vực màu xanh dương trên bản đồ cho biết nơi Google đã thu thập ảnh Chế độ xem phố. Phóng to để xem thêm chi tiết hoặc duyệt qua nội dung này bằng trang web và ứng dụng của chúng tôi. Danh sách hiển thị nơi chúng tôi sẽ lái xe đến (hoặc đi bộ khám phá) tiếp theo. Chọn một quốc gia để duyệt qua.

Ðang tải

Nguồn nhiếp ảnh

Thumb ours

Nội dung của chúng tôi

Nội dung do Google sở hữu có ghi "Chế độ xem phố" hoặc "Google Maps". Chúng tôi tự động làm mờ khuôn mặt và biển số xe trong hình ảnh của mình.

Thumb others

Nội dung của các cộng tác viên khác

Khi người khác đóng góp vào Chế độ xem phố, nội dung của họ đi kèm với tên tài khoản có thể nhấp/có thể nhấn và trong một số trường hợp đi kèm với ảnh hồ sơ.

Nhóm của Google

Quy trình xuất bản của Google

Để chia sẻ hình ảnh của Chế độ xem phố, nhóm kỹ sư của chúng tôi đã nỗ lực làm việc đằng sau hậu trường. Sau đây là sơ lược về những gì nhóm đang làm để cung cấp Chế độ xem phố cho bạn.