Nguồn lực bán hàng

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và các đại lý, các nguồn lực này có thể giúp bạn trở thành một cộng tác viên quyền lực nổi bật, trang bị cho bạn để chia sẻ sự thú vị của Chế độ xem phố ở dạng VR và cho phép khách hàng của bạn quảng bá trạng thái Chế độ xem phố của họ với niềm tự hào. Nếu bạn đang tìm kiếm dữ liệu hấp dẫn chứng minh cho sức mạnh của nội dung này, hãy tham khảo cả thống kê chuyến tham quan ảo của chúng tôi.

Hình dán “Bước vào trong”

  • Quảng bá doanh nghiệp mới được chụp ảnh đã được thêm vào Chế độ xem phố của Google
  • Chỉ từ 35¢ cho mỗi hình dán, dựa trên số lượng được đặt hàng

Tệp huy hiệu tin cậy

  • Cộng tác viên Chế độ xem phố đủ điều kiện có thể sử dụng huy hiệu Trusted theo nguyên tắc bán hàng và xây dựng thương hiệu dưới đây
  • Những người không đủ điều kiện — hoặc không còn đủ điều kiện — không thể sử dụng huy hiệu này

Google Cardboard

  • Xem Chế độ xem phố trong thực tế ảo
  • Thể hiện những gì tốt nhất của danh mục của bạn cho khách hàng và khách hàng tiềm năng
  • Đồ lưu niệm hoặc món quà tuyệt vời
  • Có nhiều kiểu

Vai trò của chuyên gia tin cậy

Là nhiếp ảnh gia hoặc đại lý, nhiếp ảnh Chế độ xem phố cung cấp công việc kinh doanh bán hàng mạnh mẽ. Là doanh nghiệp tìm cách tăng cường sự hiện diện, một cộng tác viên Chế độ xem phố giàu kinh nghiệm có thể giúp bạn đạt được mức hiển thị một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bất kể vai trò của bạn trong trao đổi này là gì, điều quan trọng là bạn hiểu trách nhiệm của mỗi bên, như được nêu ở đây.

Nguyên tắc xây dựng thương hiệu

Huy hiệu Trusted và thương hiệu Chế độ xem phố của Google có thể được sử dụng làm nội dung tiếp thị có giá trị. Nếu bạn là một chuyên gia tin cậy, chúng tôi mời bạn tận dụng chúng để tôn vinh trạng thái đặc biệt của mình. Chuyên gia tin cậy có thể sử dụng huy hiệu Trusted hoặc nhãn hiệu chữ cũng như các yếu tố thương hiệu, bao gồm Google, Google Maps, Chế độ xem phố hoặc bất kỳ biểu trưng nào khác có liên quan. Dưới đây là một số điều bạn có thể và không thể làm. Nếu bạn tin rằng ai đó đang vi phạm việc sử dụng nội dung thương hiệu đã được cấp phép của Google, bạn có thể báo cáo hoạt động sử dụng không thích hợp.

Minh bạch và trách nhiệm

Chế độ xem phố của Google tôn vinh những đại diện trung thực của thế giới. Khi cung cấp dịch vụ chụp ảnh cho người khác, điều quan trọng là bạn thể hiện cùng sự minh bạch, đồng thời thể hiện bạn hiểu quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến những người khác, thương hiệu và luật địa phương.