Nguồn lực bán hàng

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và các đại lý, các nguồn lực này có thể giúp bạn trở thành một cộng tác viên quyền lực nổi bật, trang bị cho bạn để chia sẻ sự thú vị của Chế độ xem phố ở dạng VR và cho phép khách hàng của bạn quảng bá trạng thái Chế độ xem phố của họ với niềm tự hào. Nếu bạn đang tìm kiếm dữ liệu hấp dẫn chứng minh cho sức mạnh của nội dung này, hãy tham khảo cả thống kê chuyến tham quan ảo của chúng tôi.

Thumb Sticker

Hình dán “Bước vào trong”

  • Quảng bá doanh nghiệp bằng hình ảnh mới trong Chế độ xem Phố
  • In thiết kế hình dán này bằng dịch vụ in do bạn chọn
Thumb trusted

Tệp huy hiệu tin cậy

  • Cộng tác viên Chế độ xem phố đủ điều kiện có thể sử dụng huy hiệu tin cậy theo nguyên tắc bán hàng và xây dựng thương hiệu dưới đây
  • Những người không đủ điều kiện — hoặc không còn đủ điều kiện — không thể sử dụng huy hiệu này
thumb cardboard

Google Cardboard

  • Xem Chế độ xem phố trong thực tế ảo
  • Thể hiện những gì tốt nhất của danh mục của bạn cho khách hàng và khách hàng tiềm năng
  • Đồ lưu niệm hoặc món quà tuyệt vời
  • Có nhiều kiểu

Vai trò của chuyên gia tin cậy

Là nhiếp ảnh gia hoặc đại lý, nhiếp ảnh Chế độ xem phố cung cấp công việc kinh doanh bán hàng mạnh mẽ. Là doanh nghiệp tìm cách tăng cường sự hiện diện, một cộng tác viên Chế độ xem phố giàu kinh nghiệm có thể giúp bạn đạt được mức hiển thị một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bất kể vai trò của bạn trong trao đổi này là gì, điều quan trọng là bạn hiểu trách nhiệm của mỗi bên, như được nêu ở đây.

Trước khi bắt đầu

Mặc dù bạn có thể không phải là thành viên của chương trình Trusted, nhưng bạn vẫn phải tuân thủ một số nguyên tắc dưới đây. Nếu bạn muốn tham gia vào chương trình Trusted, vui lòng đọc bài viết Cần làm gì để được tin cậy để tìm hiểu về các yêu cầu của chương trình này.

Nguyên tắc xây dựng thương hiệu

Chỉ những công ty có trạng thái đáng tin cậy mới có thể sử dụng thương hiệu Chế độ xem phố và huy hiệu Trusted của Google Maps để làm nội dung tiếp thị. Nếu bạn là một chuyên gia Trusted, hãy tận dụng các nội dung này để làm nổi bật vị thế uy tín của bản thân. Chuyên gia Trusted có thể sử dụng huy hiệu Trusted, nhãn hiệu dạng chữ và thành phần thương hiệu, bao gồm Google Maps và Chế độ xem phố hoặc bất kỳ biểu trưng nào khác có liên quan. Sau đây là một số điều bạn có thể và không thể làm với các nội dung tiếp thị này. Nếu cho rằng ai đó đang sử dụng nội dung thương hiệu của Google không đúng cách được phép sử dụng, bạn có thể báo cáo các hoạt động sử dụng không thích hợp này.

Minh bạch và trách nhiệm

Chế độ xem Phố tôn vinh việc thể hiện thế giới một cách trung thực. Khi cung cấp dịch vụ chụp ảnh cho người khác, bạn cần thể hiện sự minh bạch nhất quán, đồng thời thể hiện bạn hiểu quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến những người khác, thương hiệu và luật địa phương.