Hình ảnh và ảnh bổ sung

Cuộc trò chuyện và bản trình bày

Truy cập Kênh YouTube chính thức của Google để biết video về các cuộc trò chuyện về quản lý, sự kiện và sản phẩm. Nếu bạn đang tìm kiếm các bản ghi âm, webcast hoặc các video cũ hơn trước năm 2005, truy cập lưu trữ.

Nội dung truyền thông

Nếu bạn muốn một định dạng hoặc kích thước khác cho ảnh có độ phân giải cao, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới press@google.com.

Để xem hình ảnh YouTube, vui lòng truy cập vào trang web Thương hiệu YouTube.

Để xem video phát sóng thông thường và các tệp đa phương tiện khác, truy cập Phòng báo chí đa phương tiện.

Chọn danh mục ảnh: