Khung nguyên tắc tự điều tiết

Sửa đổi lần cuối: Ngày 02 tháng 10 năm 2017

Như được mô tả trong chứng nhận Bảo vệ quyền riêng tư, chúng tôi tuân thủ EU-US và Swiss-US Privacy Shield Frameworks mà Bộ thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân từ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ, một cách tương ứng. Google, bao gồm Google LLC và các công ty con tại Hoa Kỳ thuộc sở hữu toàn phần của Google, đã chứng nhận tuân thủ các Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư. Google vẫn chịu trách nhiệm đối với mọi thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ theo Nguyên tắc chuyển tiếp với các bên thứ ba để xử lý bên ngoài thay mặt chúng tôi, như được mô tả trong phần “Thông tin chúng tôi chia sẻ”. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ quyền riêng tư và xem chứng nhận của Google, vui lòng truy cập trang web Bảo vệ quyền riêng tư.

Nếu bạn có câu hỏi về các phương pháp bảo mật liên quan đến chứng nhận Bảo vệ quyền riêng tư, hãy liên hệ với chúng tôi. Google sẽ tuân theo quyền hạn điều tra và thực thi của Ủy ban thương mại liên bang Hoa Kỳ (FTC). Bạn cũng có thể gửi đơn kiện cho cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương và chúng tôi sẽ làm việc với họ để giải quyết mối quan ngại của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư đưa ra quyền viện dẫn quyết định của trọng tài ràng buộc để giải quyết các đơn kiện chưa được giải quyết bằng các cách khác, như được mô tả trong Phụ lục I của Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư.

Google cũng tuân theo các tiêu chuẩn ngành về tính minh bạch và sự chọn lựa trong các quảng cáo trực tuyến.