Khung nguyên tắc tự điều tiết

Sửa đổi lần cuối: Ngày 17 tháng 4 năm 2017

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-US and Swiss-US Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries and Switzerland, respectively. Google, including Google LLC and its wholly-owned US subsidiaries, has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. Google remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Information we share” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view Google’s certification, please visit the Privacy Shield website.

Nếu bạn có câu hỏi về các phương pháp bảo mật liên quan đến chứng nhận Bảo vệ quyền riêng tư, hãy liên hệ với chúng tôi. Google sẽ tuân theo quyền hạn điều tra và thực thi của Ủy ban thương mại liên bang Hoa Kỳ (FTC). Bạn cũng có thể gửi đơn kiện cho cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương và chúng tôi sẽ làm việc với họ để giải quyết mối quan ngại của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư đưa ra quyền viện dẫn quyết định của trọng tài ràng buộc để giải quyết các đơn kiện chưa được giải quyết bằng các cách khác, như được mô tả trong Phụ lục I của Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư.

Google cũng tuân theo các tiêu chuẩn ngành về tính minh bạch và sự chọn lựa trong các quảng cáo trực tuyến.