Sự trợ giúp nhỏ để bạn trở thành một Đối tác của Google

Khám phá các tài nguyên mới nhất của chúng tôi để làm quen với các yêu cầu của Chương trình Google Partners và giúp đội ngũ của bạn đáp ứng các yêu cầu đó để trở thành một Đối tác của Google.

Khám phá các tài nguyên
hình ảnh chính

Tổng quan về các yêu cầu dành cho Đối tác

Các yêu cầu dành cho Đối tác của Google được thiết kế để giúp bạn Hóa hiệu suất của khách hàng cũng như giúp bạn xác định các cơ hội mới để thúc đẩy sự phát triển về kỹ thuật số bằng Google Ads.

Hướng dẫn bạn nên đọc để đáp ứng các yêu cầu dành cho Đối tác

Các đối tác của chúng tôi nhận xét gì

hình ảnh nhóm hỗ trợ

Bạn chỉ cần nhấp chuột để được hỗ trợ thêm

Tìm thêm thông tin về chương trình và các yêu cầu trong Trung tâm trợ giúp hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thêm câu hỏi.