menu
Tải Google Earth mới.
Khám phá các điểm tận cùng của thế giới, ngay trong trình duyệt của bạn. Khám phá các điểm tận cùng của thế giới, từ lòng bàn tay của bạn.
Bắt buộc phải sử dụng Google Chrome để chạy Google Earth mới. Vui lòng thử liên kết này trong Chrome. Tìm hiểu thêm.
Sắp có Google Earth dành cho iOS.
Bằng cách gửi email, nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện.
Cả thế giới,
trong tầm tay của bạn.
Google Earth cho Android cho phép bạn khám phá thế giới chỉ bằng cách vuốt ngón tay. Di chuyển qua thành phố 3D như Luân Đôn, Tokyo và Rome. Mải mê xem thế giới ở cấp đường phố với Chế độ xem phố được tích hợp. Tìm các câu chuyện về ý nghĩa cuộc sống ở đây từ các đối tác như BBC Earth, Nasa và Sesame Street.