Lưu trữ tệp một cách an toàn và truy cập trên mọi thiết bị

Chọn các thư mục trên máy tính để đồng bộ hóa với Google Drive hoặc sao lưu vào Google Photos và truy cập tất cả nội dung ngay từ máy tính Windows hoặc máy Mac

Dòng thông báo

Trải nghiệm Drive trên thiết bị di động

Drive hoạt động trên tất cả các nền tảng chính, giúp bạn làm việc liền mạch trên trình duyệt, thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính.