Các ứng dụng hoạt động với Google Cloud Print
Các ứng dụng được liệt kê ở đây hoạt động với Google Cloud Print. Khi gửi lệnh in, bạn có thể sử dụng trang quản lý của Google Cloud Print để theo dõi lệnh in đó.

Trên tất cả các thiết bị

Google Chrome
Bạn có thể in bất kỳ tab đang mở nào trong trình duyệt Chrome bằng Google Cloud Print. Trên Chromebook, Cloud Print là tùy chọn in mặc định.
Ứng dụng Google dành cho thiết bị di động
Nếu truy cập Gmail hoặc Google Drive thông qua trình duyệt của điện thoại, bạn có thể in bất kỳ email, tài liệu, bảng tính hoặc tệp Drive nào khác thông qua Google Cloud Print. Bằng cách sử dụng tính năng print2docs, bạn cũng có thể lưu mọi tệp vào tài khoản Drive của mình để lưu giữ an toàn.

Trên thiết bị Android của bạn

PrinterShare™ Mobile Print
Mobile Print là một ứng dụng Android hỗ trợ nhiều dạng in, bao gồm cả Google Cloud Print. Ứng dụng này có thể in ảnh, trang web, sự kiện trên lịch, danh bạ, tin nhắn văn bản, email, Google Tài liệu và các tệp khác.
Fiabee
Fiabee là một ứng dụng đồng bộ hóa trên đám mây cho phép bạn in tài liệu bằng Google Cloud Print từ ứng dụng Chrome hoặc Android.
Google Cloud Print
Cloud Print là ứng dụng Android chính thức dùng để in bằng Google Cloud Print từ thiết bị Android của bạn. Sau khi được cài đặt, bạn có thể chia sẻ tài liệu, ảnh hoặc tệp PDF với ứng dụng này, chọn máy in và các tùy chọn in ưa thích của bạn, rồi nhấn In -- đó là tất cả việc bạn cần làm với ứng dụng này. Mở ứng dụng để xem các lệnh in bạn đã gửi gần đây, kiểm tra trạng thái hiện tại của các lệnh in đó và chọn tệp đã được tải xuống để in.

Trên thiết bị iOS của bạn

PrintCentral Pro
PrintCentral Pro là một ứng dụng iOS cho phép bạn in bằng một số dịch vụ, bao gồm cả Google Cloud Print. PrintCentral Pro cho phép bạn in email và tệp đính kèm, danh bạ, trang web, tin nhắn văn bản, v.v.

Trên máy Mac hoặc PC chạy Windows của bạn

Trình duyệt web bất kỳ
Nếu thấy nút “In” với biểu trưng Google Cloud Print trên trang web bất kỳ, bạn có thể in mà không cần rời khỏi trình duyệt của mình.
Google Cloud Printer dành cho Windows
Google Cloud Printer giúp bạn dễ dàng in bằng máy in trên đám mây của mình từ mọi ứng dụng trên Windows. Bạn chỉ cần cài đặt máy in, sau đó in như cách bạn thường làm từ các ứng dụng khác.

Dành cho doanh nghiệp và giáo dục

Trình kết nối Google Cloud Print
Trình kết nối Google Cloud Print là một phiên bản độc lập của trình kết nối được tích hợp vào Chrome. Ứng dụng này kết nối các máy in cũ của bạn với Google Cloud Print để bạn có thể truy cập các máy in đó từ mọi nơi. Khác với trình kết nối Chrome, phiên bản độc lập này hoạt động như một dịch vụ của Linux hoặc Windows để giúp dễ quản lý hơn và linh động cho môi trường doanh nghiệp cũng như trường học.
uniFLOW
uniFLOW là một hệ thống quản lý in và quét an toàn cho doanh nghiệp cho phép các tổ chức điều khiển và quản lý quá trình in. uniFLOW cung cấp chức năng tính toán, kiểm soát ngân sách, định tuyến lệnh in và in an toàn cho mọi máy in, cho phép người dùng gửi các lệnh in qua Google Cloud Print, ứng dụng trên máy chạy Windows và máy Mac, email hoặc thiết bị di động.
PaperCut
PaperCut theo dõi và điều khiển các lệnh in từ bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ tính năng Cloud Print của Google. Mọi máy in do PaperCut quản lý đều hỗ trợ GCP và tài khoản của người dùng sẽ được ánh xạ bằng thông tin nhận dạng trên Google.