Tùy chỉnh Chrome của bạn

Tạo trình duyệt của riêng bạn bằng ứng dụng, tiện ích mở rộng và chủ đề.

Truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến

Khám phá ứng dụng, tiện ích mở rộng hoặc chủ đề.

Tìm nội dung bạn đang tìm kiếm bằng cách nhập một từ khóa vào hộp tìm kiếm. Hoặc duyệt qua các thể loại và bộ sưu tập phụ để khám phá nội dung mới.

Truy cập dễ dàng từ nhiều máy tính

Khi bạn được đăng nhập vào Chrome, bạn có thể truy cập ứng dụng từ nhiều máy tính. Bạn không cần nhớ khóa phần mềm hoặc cài đặt lại phần mềm trên từng máy của mình nữa.

Quay lại đầu trang