Tinh chỉnh Chrome với tiện ích mở rộng

Thêm tính năng mới vào trình duyệt Chrome của bạn hoặc chỉnh sửa chức năng của các trang web bạn yêu thích.

Tìm tiện ích mở rộng

Thêm các tính năng mới

Một số tiện ích mở rộng cho phép bạn thêm tính năng mới vào trình duyệt của bạn. Ví dụ: tiện ích mở rộng Trình kiểm tra Google Mail cho bạn biết khi nào bạn có email mới, bất kể bạn ở đâu trên web.

Thay đổi cách thức Chrome hoạt động

Cũng có tiện ích mở rộng cho phép bạn thay đổi chức năng của Chrome. Một số tiện ích mở rộng thay đổi giao diện trang Tab mới của bạn, trong khi tiện ích mở rộng khác thêm tùy chọn mới vào trình đơn nhấp chuột phải của bạn và thanh địa chỉ trình duyệt. Ví dụ: tiện ích mở rộng Google Task cho phép bạn thêm một công việc trực tiếp từ thanh địa chỉ.

Chỉnh sửa trang web

Một số tiện ích mở rộng cho phép bạn thay đổi giao diện và chức năng của trang web bạn yêu thích. Ví dụ: tiện ích mở rộng Hình ảnh tượng trưng yêu thích cho phép bạn thay thế biểu trưng của Google trên trang chủ với Hình ảnh tượng trưng Google bạn chọn.

Quay lại đầu trang