Ứng dụng Chrome dành cho máy để bàn

Làm việc, giải trí và làm mọi việc bạn muốn. Ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

Truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến

Hàng ngàn ứng dụng

Làm được nhiều việc hơn với các ứng dụng web từ Cửa hàng Chrome trực tuyến. Ứng dụng web cung cấp chức năng giống với các chương trình bạn cài đặt từ một đĩa CD nhưng chúng luôn cập nhật với công nghệ web mới nhất. Ngoài ra, nếu bạn đăng nhập vào Chrome, bạn có thể truy cập các ứng dụng web bạn yêu thích ở mọi nơi.

Cài đặt ứng dụng chỉ bằng một cú nhấp chuột

Bạn có thể thêm các ứng dụng miễn phí vào Trang tab mới của bạn bằng một cú nhấp chuột vào nút "Thêm vào Chrome". Đối với ứng dụng có tính phí, chỉ cần thiết lập tài khoản Google Wallet của bạn và nhấp vào nút "Mua"

Bắt đầu từ Trang tab mới

Khi bạn đã cài đặt ứng dụng, một lối tắt sẽ hiển thị trên Trang tab mới của bạn. Bạn có thể sắp xếp lại ứng dụng của mình bằng cách kéo và thả chúng ở nơi bạn muốn hoặc sắp xếp chúng bằng cách tạo bảng điều khiển trên Trang tab mới của bạn.

Quay lại đầu trang

Quay lại đầu trang