Chrome for Education

Nhận trình duyệt an toàn và hiện đại cho trường học.

Dành cho quản trị viên CNTT

Triển khai và quản lý Chrome cho quận hoặc trường học của bạn.

Tìm hiểu thêm

Dành cho người dùng

Sử dụng Chrome ở trường. Dưới đây là lý do.

Tải xuống Chrome

Dành cho Windows 10/8.1/8/7 64-bit

(Tải xuống Chrome 32-bit Dành cho Windows 10/8.1/8/7)

Dành cho Windows 10/8.1/8/7 32-bit

(Tải xuống Chrome 64-bit Dành cho Windows 10/8.1/8/7)

Dành cho Windows 10/8.1/8/7. Không khả dụng cho Windows RT.

Dành cho Mac OS X 10.9 hoặc phiên bản cao hơn

Máy tính này sẽ không nhận bản cập nhật Google Chrome do Mac OS X 10.6, 10.7 và 10.8 không được hỗ trợ nữa.

Máy tính này sẽ không nhận được bản cập nhật Google Chrome nữa do Windows XP và Windows Vista không còn được hỗ trợ.

Dành cho Linux (Debian/Ubuntu/Fedora/openSUSE)

Vì bạn đang sử dụng Chromebook, bạn không cần tải xuống Chrome. Hãy trải nghiệm!