Khám phá các ứng dụng dành cho công việc

Các ứng dụng và tiện ích của Chrome dùng để quản lý và phát triển doanh nghiệp của bạn.

Cửa hàng Chrome trực tuyến

Chrome tùy chỉnh

Định cấu hình Chrome hoặc thiết bị Chrome để cài đặt sẵn các ứng dụng và tiện ích để triển khai và quản lý hiệu quả.

Cung cấp ứng dụng tùy chỉnh

Thiết lập bộ sưu tập ứng dụng Chrome riêng để cung cấp các ứng dụng tùy chỉnh của công ty bạn khi nhân viên đăng nhập vào Chrome.

Ứng dụng nổi bật dành cho doanh nghiệp

Các ứng dụng và tiện ích trên Chrome giúp nhóm của bạn hoàn thành công việc, kết nối với mọi người, tạo nội dung và quản lý tài chính.