Chrome for Work

Tải một trình duyệt hiện đại và an toàn để làm việc.

Dành cho người dùng

Sử dụng Chrome tại nơi làm việc. Dưới đây là lý do.

Tải xuống Chrome

Dành cho Windows 10/8.1/8/7.

Dành cho Windows 10/8.1/8/7 32-bit.
(Tải xuống Chrome 64 bit dành cho Windows 10/8.1/8/7)

Dành cho Windows 10/8.1/8/7 64-bit. Không khả dụng cho Windows RT.
(Tải xuống Chrome 32 bit dành cho Windows 10/8.1/8/7)

Máy tính này sẽ không nhận được bản cập nhật Google Chrome nữa do Windows XP và Windows Vista không còn được hỗ trợ.

Dành cho Mac OS X 10.9 hoặc phiên bản cao hơn

Máy tính này sẽ không nhận bản cập nhật Google Chrome do Mac OS X 10.6, 10.7 và 10.8 không được hỗ trợ nữa.

Dành cho Linux (Debian/Ubuntu/Fedora/openSUSE)

Vì bạn đang sử dụng Chromebook, bạn không cần tải xuống Chrome. Hãy trải nghiệm!

Dành cho giám đốc CNTT

Triển khai và quản lý Chrome cho tổ chức của bạn.

Tìm hiểu thêm