GoogleAnalytics

Báo cáo tùy chỉnh

Báo cáo tùy chỉnh giống như siêu báo cáo. Bạn có thể dành vài phút để tạo báo cáo tùy chỉnh chỉ để hiển thị thông tin bạn muốn xem. Báo cáo tùy chỉnh giống như trang tổng quan cá nhân của riêng bạn.

Tổng quan

Với báo cáo tùy chỉnh, bạn có thể tạo, lưu và chỉnh sửa để có chế độ xem dữ liệu cụ thể. Bạn có thể chọn thông tin mình muốn xem, được tổ chức theo cách bạn muốn xem, bằng cách sử dụng kéo và thả. Bạn cũng có thể tạo các tab nếu bạn muốn xem dữ liệu có liên quan. Bắt đầu tạo báo cáo của bạn ngay hôm nay.

Tìm hiểu thêm

Lợi ích:

  • Tiết kiệm thời gian bằng cách tạo các báo cáo cung cấp cho bạn và các cổ đông của bạn chính xác những gì bạn muốn xem.
  • Nhóm tất cả thông tin bạn thấy có liên quan nhất lại với nhau.
  • Dễ dàng chia sẻ báo cáo với đồng nghiệp để bạn có thể đưa ra các quyết định nhanh hơn dựa trên dữ liệu.
  • Sau khi tạo, mỗi báo cáo tùy chỉnh có sẵn miễn là bạn muốn.