GoogleAnalytics

Phân đoạn nâng cao

Phân đoạn số lượt truy cập để bạn có thể tạo các bộ lọc mạnh mẽ chỉ với một vài nhấp chuột.

Tổng quan

Một trong những tính năng phổ biến và mạnh mẽ nhất trong Google Analytics là Phân đoạn nâng cao. Phân đoạn nâng cao cho phép bạn tách biệt và phân tích các tập hợp con của lưu lượng truy cập. Bạn có thể chọn từ các phân đoạn được xác định trước, chẳng hạn như "Lưu lượng truy cập phải trả tiền" và "Số lượt truy cập có chuyển đổi" hoặc tạo các phân đoạn của riêng bạn bằng trình tạo phân đoạn linh hoạt, dễ sử dụng. Sau đó, bạn có thể áp dụng một hoặc nhiều phân đoạn trong số các phân đoạn này cho dữ liệu hiện tại hoặc dữ liệu lịch sử và thậm chí so sánh hiệu suất phân đoạn cạnh nhau trong báo cáo. Chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích.

Lợi ích:

  • Phân đoạn nâng cao cho phép bạn chia nhỏ tất cả dữ liệu khách truy cập Google Analytics của mình thành các phần có thể quản lý.
  • Chọn từ các phân đoạn tùy chỉnh được xác định trước hoặc dễ dàng tạo phân đoạn của riêng bạn.
  • Áp dụng phân đoạn cho tất cả lưu lượng truy cập trong quá khứ để bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về dữ liệu và có được thông tin chi tiết có giá trị để cải thiện các chiến dịch trong tương lai và trải nghiệm trực tuyến của mình.