Công cụ mạnh mẽ của AdWords

AdWords Editor là ứng dụng miễn phí, có thể tải xuống của Google để quản lý hiệu quả tài khoản AdWords lớn. Tải xuống chiến dịch của bạn, thực hiện thay đổi bằng các công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ, sau đó tải các thay đổi lên AdWords.

Tải xuống AdWords Editor

Windows Mac

Phiên bản: 12.1

Yêu cầu hệ thống:
Windows 7 trở lên, Mac OS X 10.7 trở lên

Ứng dụng Adwords Editor hiện không có sẵn trên thiết bị của bạn

Có thể tải xuống phần mềm này cho Windows và Mac

Yêu cầu hệ thống:
Windows 7 trở lên, Mac OS X 10.7 trở lên

Tìm hiểu thêm về AdWords Editor

Biểu tượng dấu chọn Sử dụng công cụ chỉnh sửa hàng loạt để thực hiện nhanh chóng nhiều thay đổi.

Biểu tượng dấu chọn Xuất và nhập tệp để chia sẻ đề xuất hoặc thực hiện thay đổi cho tài khoản.

Biểu tượng dấu chọn Xem thống kê cho tất cả các chiến dịch hoặc tập hợp con của chiến dịch.

Biểu tượng dấu chọn Sao chép hoặc di chuyển các mục giữa các nhóm quảng cáo và chiến dịch.

Biểu tượng dấu chọn Tiếp tục làm việc ngay cả khi bạn ngoại tuyến.