Bạn muốn trở thành Đối tác xuất bản được Google chứng nhận?

Nếu bạn làm việc cho một công ty đại diện nhà xuất bản và muốn giúp khách hàng thu được nhiều lợi ích nhất từ các sản phẩm xuất bản của Google, hãy đăng ký tham gia chương trình đối tác của chúng tôi.

Nhóm Đối tác của chúng tôi sẽ xem xét đơn của bạn và có thể liên hệ với bạn để hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của bạn và bắt đầu một thử nghiệm như là bước đầu tiên trước khi tham gia chương trình.

Trường này là bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.company ]}
Trường này là bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.first_name ]}
Trường này là bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.last_name ]}
{[ formCtrl.serverErrors.job_title ]}
Trường này là bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.phone_number ]}
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ. Trường này là bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.email ]}
Trường này là bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.country ]}

Chọn tất cả những câu trả lời đúng.

Nếu bạn chọn câu trả lời khác
{[ formCtrl.serverErrors.businessModel_other ]}

Chọn tất cả những câu trả lời đúng.

{[ formCtrl.serverErrors.currentServices_other ]}
Trường này là bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.email ]}

Đã xảy ra sự cố với yêu cầu của bạn.

* Trường bắt buộc

Thông tin bạn cung cấp sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật của Google.

Rất vui được gặp bạn.

Chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và trả lời bạn sớm.

Bạn muốn biết thêm về Chương trình đối tác xuất bản được chứng nhận? Xem trang Tổng quan của chúng tôi.