Xuất hiện nổi bật trên Google bằng cách sử dụng Trang doanh nghiệp miễn phí

Không chỉ là một danh sách địa phương, Trang doanh nghiệp miễn phí còn cho phép bạn quản lý cách doanh nghiệp của mình xuất hiện trên Google Tìm kiếm.

Quản lý ngay

Tạo dựng niềm tin của khách hàng bằng cách trả lời bài đánh giá

Theo người tiêu dùng, những doanh nghiệp có phản hồi bài đánh giá thì đáng tin hơn gấp 1,7 lần so với những doanh nghiệp không phản hồi bài đánh giá (76% so với 46%).*

Cập nhật thông tin cho khách hàng

Bạn có hình ảnh về sản phẩm mới, giờ làm việc mới hay món mới trong thực đơn? Khách hàng muốn biết nhiều hơn ngoài những thông tin trên danh sách địa phương. Trang doanh nghiệp trên Google cho phép bạn làm nổi bật những điểm tốt nhất về doanh nghiệp của mình.

Quản lý Trang doanh nghiệp của tôi

Kết nối và có thành quả

Khách hàng có thể viết bài đánh giá và đặt trước dịch vụ ngay từ hồ sơ của bạn. Khi bạn giúp khách hàng dễ dàng sử dụng dịch vụ/sản phẩm mà bạn kinh doanh, doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển.

Quản lý Trang doanh nghiệp của tôi

Tìm hiểu người theo dõi bạn

Trực tiếp chia sẻ thông tin ưu đãi với người theo dõi để cho thấy rằng bạn rất coi trọng sự trung thành của họ và giữ họ tiếp tục sử dụng dịch vụ/sản phẩm của bạn

Quản lý Trang doanh nghiệp của tôi

Khám phá cách tốt nhất doanh nghiệp của bạn có thể thu hút và phục vụ khách hàng

Khám phá những thông tin hậu trường để tìm hiểu cách khách hàng tìm thấy doanh nghiệp của bạn và cách họ duy trì kết nối.

*Google/Ipsos Connect, Benefits of a Complete Google My Business Listing, October 2016. A total of N=15,904 adults 18-64.