Kiểm soát việc cải thiện trải nghiệm tìm kiếm của bạn dựa trên những lượt tìm kiếm trước đây
Hoạt động tìm kiếm khi đã đăng xuất: Đang tắt
Mẹo: Khi đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình, bạn có thể kiểm soát dữ liệu lưu vào tài khoản đó và quản lý hoạt động lượt tìm kiếm trước đây.
Các ứng dụng của Google
Menu chính