Tính năng Tùy chỉnh hoạt động tìm kiếm đang tắt
Mẹo: Khi đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, bạn có thể kiểm soát loại thông tin lưu vào tài khoản của mình cũng như quản lý Nhật ký tìm kiếm trong chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính