The SPCA of Texas

The SPCA of Texas ghi nhận lượng quyên góp tăng gấp 7 lần khi sử dụng Google Ad Grants trong quá trình cứu trợ thảm họa.

Mục tiêu tiếp thị

  • Thu hút lượng quyên góp để cứu trợ thảm họa
  • Khơi dậy nhận thức về nhu cầu gia tăng
  • Tuyển tình nguyện viên

Chỉ số thành công

7x

lượng quyên góp

+116%

lượt chuyển đổi

Xem nhanh

The SPCA of Texas

Vị trí: Hoa Kỳ www.spca.orgwww.rkdgroup.com

Sứ mệnh

The SPCA of Texas là cơ quan bảo vệ động vật hàng đầu ở Bắc Texas và hoạt động như một trung tâm tài nguyên cung cấp một loạt chương trình và dịch vụ mang con người và động vật đến gần nhau để làm phong phú cuộc sống của nhau.

Thách thức

Năm 2017, các cuộc di tản do cơn bão Harvey làm nhu cầu về nơi ở và chăm sóc động vật tăng lên. Vào thời điểm này, The SPCA of Texas đã triển khai các nỗ lực ứng phó thảm họa ở Bắc Texas để hỗ trợ vùng Vịnh duyên hải cũng như các nỗ lực cần thiết để nâng cao nhận thức về các dịch vụ của họ, gây quỹ và tuyển tình nguyện viên một cách nhanh chóng.

Phương pháp tiếp cận

The SPCA of Texas đã sử dụng dịch vụ tư vấn của RKD Group, một cơ quan gây quỹ và tiếp thị, để nhanh chóng tối ưu hóa tài khoản Ad Grants của họ nhằm thu hút sự quan tâm đang tăng lên khi tìm kiếm xung quanh các nỗ lực cứu trợ động vật, giải cứu, nhận nuôi và các nỗ lực tình nguyện liên quan đến cơn bão. Các chiến lược tối ưu hóa bao gồm cập nhật văn bản quảng cáo đi kèm thương hiệu, tạo chiến dịch cụ thể về cơn bão Harvey và triển khai các đường dẫn liên kết trang web. Dữ liệu theo dõi chuyển đổi đã cho phép tổ chức thấu hiểu tác động trực tiếp của Google Ads trong các nỗ lực cứu trợ thảm họa.

Kết quả

Tài khoản Ad Grants đã khơi dậy nhận thức và sự tương tác hiệu quả để giúp SPCA giải quyết nhu cầu chăm sóc động vật tăng lên do bão. Lượng quyên góp do Google Ads thu hút được đã tăng 723% so với cùng tháng vào năm trước. Văn bản quảng cáo cập nhật trong chiến dịch đi kèm thương hiệu đã giúp tăng 2.830% lượng chuyển đổi, nhờ đó nắm bắt thành công sự gia tăng lưu lượng truy cập thương hiệu nhờ hoạt động đưa tin về các nỗ lực cứu trợ của tổ chức. Tổng cộng, số lượt chuyển đổi trên tất cả các chiến dịch đã tăng 116%. Việc triển khai các chiến lược tối ưu hóa để tăng tối đa tác động của Google Ads trong thảm họa là rất quan trọng trong việc chăm sóc động vật cần trợ giúp và kết nối người dùng tìm kiếm trực tuyến với The SPCA of Texas.

“Trong những ngày sau cơn bão Harvey, The SPCA of Texas đã nhanh chóng đưa ra một kế hoạch ứng phó thảm họa nhằm hỗ trợ chăm sóc động vật chịu sự ảnh hưởng của lũ lụt. Việc sử dụng Google Ads có chiến lược đã đóng vai trò quan trọng trong việc gây quỹ và khơi dậy nhận thức về những nỗ lực của chúng tôi. Với sự giúp đỡ của RKD Group, chúng tôi đã có thể gây quỹ và hỗ trợ thú cưng cũng như những người di chuyển đến Texas sau khi sơ tán khỏi vùng Vịnh duyên hải.”
Maura Davies, Phó chủ tịch tiếp thị và truyền thông, The SPCA of Texas