SOS Children's Villages

SOS Children's Villages đã tận dụng các công cụ của Google Ads để tối đa hóa tác động của tài khoản Ad Grants.

Mục tiêu tiếp thị

  • Tăng lượng đóng góp
  • Tuyên truyền nhận thức về sứ mệnh của tổ chức
  • Xây dựng sự hiện diện trực tuyến

Chỉ số thành công

100%+

lượng truy cập trang web hàng tháng

40K

rupee Ấn Độ tiền đóng góp hàng tháng

30%

lưu lượng truy cập trang web tăng hàng năm

Xem nhanh

SOS Children's Villages

Vị trí: New Delhi, Ấn Độ www.soschildrensvillages.in

Sứ mệnh

SOS Children's Villages là một tổ chức phát triển xã hội phi chính phủ độc lập đã cung cấp sự chăm sóc theo gia đình cho trẻ em ở Ấn Độ kể từ năm 1964. Hiện có hơn 6.600 trẻ em và thiếu niên sống tại 32 cơ sở của SOS Children's Villages và 27 cơ sở chăm sóc thiếu niên SOS trong nước.

Mục tiêu tiếp thị

SOS Children's Villages không phải là tổ chức hiểu biết nhiều về kỹ thuật số trước khi họ thiết lập tài khoản Google Ad Grants. Tổ chức đã tạo các chiến dịch Google Ads của họ dựa trên các mục tiêu tiếp thị. Họ cũng tận dụng nhiều công cụ Google Ads khác nhau và áp dụng các phương pháp hay nhất do nhóm Google Ad Grants chia sẻ để đạt được mục tiêu.

Quy trình

SOS sử dụng các công cụ miễn phí của Google Ads để quản lý tài khoản Ad Grants. Họ xem xét và thực hiện những đề xuất do tab Cơ hội cung cấp và giới thiệu công cụ này cho các tổ chức khác còn hạn chế về nguồn lực. Ngoài ra, SOS thường xuyên thêm các từ khóa liên quan vào các chiến dịch của họ và sử dụng văn bản quảng cáo nhấn mạnh các thông điệp quan trọng để nhắm mục tiêu đối tượng và thu hút lưu lượng truy cập chất lượng vào trang web SOS.

Ảnh hưởng của Google Ad Grants

Sau khi tạo tài khoản Ad Grants, lượng truy cập vào trang web của SOS hàng tháng đã tăng từ 3.000 đến 8.000 và tổ chức nhận được số tiền đóng góp trung bình 40.000 rupee Ấn Độ một tháng nhờ quảng cáo Ad Grants. Việc theo dõi chuyển đổi cho phép tổ chức đo lường tác động của các chiến dịch của họ, hiểu rõ hành động người dùng thực hiện sau khi nhấp vào quảng cáo và cho thấy chiến dịch nào mang tới nhiều đóng góp nhất. Họ sử dụng dữ liệu này để đảm bảo ngân sách hàng ngày được phân bổ cho các chiến dịch giúp họ đạt được mục tiêu. Cuối cùng, các liên kết trang web giúp SOS quảng bá các trang có khả năng giúp tăng mức độ tương tác trên trang web của họ như trang 'Đóng góp và trợ giúp'.

“Ad Grants cho phép các tổ chức có nguồn lực hạn chế đạt được mục tiêu và tiếp cận đúng đối tượng”.
Kanchan Sen, Trưởng bộ phận Quan hệ đối tác cá nhân, Phát triển quỹ và Truyền thông của SOS Children’s Villages