Samaritans

Samaritans sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi để đo lường tác động của tài khoản Google Ad Grants nhằm giúp tổ chức lập kế hoạch phân bổ chi tiêu kỹ thuật số cho các chiến dịch tiếp thị lớn nhất của họ.

Mục tiêu tiếp thị

  • Nâng cao nhận thức về đường dây trợ giúp
  • Thúc đẩy đóng góp
  • Tăng số lượt đăng ký tình nguyện viên

Chỉ số thành công

10%

lượt quyên góp trực tuyến mang lại trong 1 năm

1,700

lượt đăng ký tình nguyện viên trong 1 năm

Xem nhanh

Samaritans

Vị trí: Vương quốc Anh www.samaritans.org

Sứ mệnh

Samaritans thành lập vào năm 1953 và sứ mệnh của tổ chức là làm giảm số người chết do tự sát. Để làm được điều đó, tổ chức có một đường dây hỗ trợ cảm xúc miễn phí, phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, trên điện thoại, qua email và trực tiếp tại 201 chi nhánh tại Vương quốc Anh và Ireland - một dịch vụ do 20.000 tình nguyện viên cung cấp. Cứ 6 giây các kênh hỗ trợ lại nhận được một cuộc gọi và mỗi năm tổ chức tiếp cận hơn nửa triệu người thông qua công việc của họ trong cộng đồng địa phương.

Mục tiêu tiếp thị

Mục tiêu tiếp thị chính của Samaritans là nâng cao nhận thức về đường dây trợ giúp của họ để giảm tỷ lệ tự sát. Michael Keating, Giám đốc truyền thông kỹ thuật số, giải thích, “Chúng tôi tập trung vào việc đưa thông điệp của mình đến với những người đang nghĩ đến việc tự sát để họ nhận thức được sự hỗ trợ mà chúng tôi có thể cung cấp”. Khi tổ chức có nhiều hiểu biết về kỹ thuật số hơn, Samaritans cũng đã thiết lập mục tiêu chuyển đổi xung quanh việc gây quỹ, đăng ký sự kiện và tuyển dụng tình nguyện viên.

Phương pháp tiếp cận

Samaritans sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi trong Google Ads và Google Analytics để đo lường tác động của các chiến dịch Ad Grants của họ và đưa ra quyết định nên đầu tư chi tiêu tiếp thị vào đâu. “Trên Google Ads và Analytics, những chỉ số quan trọng chúng tôi theo dõi là các khoản đóng góp được thực hiện thông qua trang web, lượt đăng ký tình nguyện viên và đăng ký nhận bản tin email”, Keating nói. Việc theo dõi chuyển đổi và thông tin chi tiết về dữ liệu Analytics giúp tổ chức lập kế hoạch chi tiêu kỹ thuật số cho các chiến dịch tiếp thị lớn nhất của họ. Samaritans sử dụng tài khoản Ad Grants để kiểm tra các chiến lược tiếp thị và bổ trợ cho tài khoản Ad Grants bằng một tài khoản Google Ads trả phí trong mùa lễ để hỗ trợ cho các nỗ lực gây quỹ. Michael cho biết: “Việc triển khai tính năng theo dõi chuyển đổi đã đảm bảo cho tổ chức rằng khoản đầu tư vào Google Ads có trả phí là đáng giá. Dữ liệu cho thấy rõ kênh này có thể mang lại bao nhiêu giá trị”. Trong mùa lễ vừa qua, các chiến dịch Google Ads có trả phí đã mang lại những đóng góp có giá trị cao nhất cho tổ chức.

Tác động của Google Ad Grants

Việc theo dõi chuyển đổi và thông tin chi tiết về dữ liệu Analytics ảnh hưởng đến quá trình phân bổ chi tiêu tiếp thị của Samaritans và cho phép tổ chức đạt được các mục tiêu tiếp thị một cách hiệu quả. Trong năm ngoái, các chiến dịch Ad Grants của tổ chức đã mang lại hơn 48.000 đô la hay 10% khoản đóng góp trực tuyến, 11% lượt đăng ký sự kiện gây quỹ và 1.769 lượt đăng ký tình nguyện viên. Michael nói: “Việc đầu tư vào Google Ads giúp Samaritans tiếp cận nhiều người hơn để hỗ trợ và thúc đẩy nhiều người hơn ủng hộ tổ chức”.

“Chúng tôi khuyên các tổ chức phi lợi nhuận khác nên sử dụng Google Analytics và tính năng theo dõi chuyển đổi để hiểu rằng việc bổ sung cho tài khoản Ad Grants một tài khoản Google Ads trả phí là rất đáng đầu tư”.
Michael Keating, Giám đốc truyền thông kỹ thuật số, Samaritans