Make a Difference

Make a Difference sử dụng Google Ad Grants để phát triển chiến lược các chương trình gây quỹ của họ ở tầm quốc tế.

Mục tiêu tiếp thị

  • Xây dựng mạng lưới tình nguyện viên
  • Tăng lượng quyên góp bằng tiền
  • Thu hút nhận thức về các sự kiện theo mùa

Chỉ số thành công

700 nghìn

lần hiển thị hàng tháng

30 nghìn

tình nguyện viên đã đăng ký

30%

lưu lượng truy cập trang web từ Ad Grants

Xem nhanh

Make a Difference

Vị trí: Bangalore, Ấn Độ www.makeadiff.in

Sứ mệnh

Make a Difference (MAD) thành lập vào năm 2006 và đã hoạt động tại 23 thành phố ở Ấn Độ. Tổ chức có trụ sở tại Bangalore, Ấn Độ và trao quyền cho trẻ em sống trong các trại trẻ mồ côi và tạm bợ trên phố khám phá sức mạnh thật sự của các em và giải phóng toàn bộ tiềm năng của trẻ. MAD cung cấp không gian học tập sáng tạo cho những trẻ này và hoạt động để nâng cao chất lượng cho các cơ hội giáo dục và sự nghiệp của trẻ

Mục tiêu tiếp thị

Gloria, Giám đốc điều hành của MAD, nói "Google Ad Grants là chương trình phải có cho tất cả các tổ chức phi lợi nhuận, đặc biệt là các tổ chức phi lợi nhuận ở Ấn Độ chỉ vừa mới hoạt động trực tuyến". MAD sử dụng tài khoản Google Ad Grants để tuyển những tình nguyện viên nhiệt tình có thể cam kết một năm với tổ chức, nâng cao nhận thức, thu hút đóng góp trực tuyến và xác định các vị trí ưu tiên để mở rộng ở tầm quốc tế.

Ảnh hưởng của Google Ad Grants

Google Ad Grants đã cung cấp các phương tiện nhắm mục tiêu miễn phí không chỉ cho hoạt động hiện tại của MAD tại 23 thành phố, mà còn ở phần còn lại của Ấn Độ và thế giới. Dữ liệu Google Ads cho thấy các thành phố và quốc gia nào quan tâm nhiều nhất đến MAD và tổ chức sử dụng dữ liệu này để xác định họ nên mở rộng tại đâu. Ngoài ra, Ad Grants cho phép tổ chức xây dựng mạng lưới tình nguyện viên mà họ sẽ không thể có được thông qua các phương pháp tiếp thị truyền thống. Khoảng 20% tổng số tình nguyện viên của tổ chức là từ Google Ads và khoảng 30% lưu lượng truy cập vào trang web của họ xuất phát từ các chiến dịch Ad Grants.

“Ad Grants là một kênh mạnh mẽ để kêu gọi đóng góp quốc tế và cũng cho phép chúng tôi có được các chỉ báo sớm về các quốc gia MAD có thể mở rộng các chương trình gây quỹ — Dựa trên lượng đóng góp và quan tâm chúng tôi nhận được”.
Gloria Benny, Giám đốc của MAD