Fuse School

Fuse School đã tận dụng dữ liệu Google Analytics để tối ưu hóa các chiến dịch AdWords Express và đạt được các mục tiêu tiếp thị trực tuyến.

Mục tiêu tiếp thị

  • Thúc đẩy lưu lượng truy cập trang web
  • Tăng nhận thức về thương hiệu
  • Tăng mức độ tương tác với nội dung trực tuyến

Chỉ số thành công

73%

lưu lượng truy cập trang web do AdWords Express mang lại

76%

lưu lượng truy cập trang web do AWX mang lại là người dùng mới

3

trang đã xem trung bình bởi lưu lượng truy cập AWX

Xem nhanh

Fuse School

Vị trí: Luân Đôn, Vương quốc Anh www.fuseschool.org

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Fuse School là cung cấp giáo dục miễn phí cho tất cả mọi người thông qua các khóa học trực tuyến về khoa học, CNTT, kinh doanh, toán và tiếng Anh.

Mục tiêu tiếp thị

Mục tiêu tiếp thị của Fuse School là tăng nhận thức về thương hiệu và lượt xem nội dung tài nguyên giáo dục trực tuyến của họ. Họ sử dụng AdWords Express của Ad Grants để nhắm mục tiêu những người tìm kiếm tài liệu giáo dục và thúc đẩy lưu lượng truy cập liên quan vào trang web của họ. Đối tượng mục tiêu họ nhắm đến là những học sinh từ 12 đến 16 tuổi, cùng các giáo viên và phụ huynh tìm kiếm nội dung giáo dục.

Quy trình

Lucy Billings, quản lý của Fuse School, đã sử dụng dữ liệu từ trang tổng quan AdWords Express và báo cáo của Google Analytics để ra quyết định về tiếp thị trực tuyến cho Fuse School, đồng thời liên tục tham khảo và học hỏi từ Trung tâm trợ giúp trực tuyến. Dữ liệu Analytics cho thấy khách truy cập đầu tiên nhấp vào quảng cáo AdWords Express và sau đó truy cập trang web đã xem trung bình nhiều hơn 1 trang so với khách truy cập đến từ các nguồn khác và những người quay lại đã duyệt 6 trang.

Ảnh hưởng của Google Ad Grants

Điều này phần lớn nhờ vào thông tin có được từ Google Analytics về lượng khách truy cập đến từ quảng cáo AdWords Express và theo dõi hành vi khi họ đã vào trang web. AdWords Express cho Ad Grants là nguồn lưu lượng truy cập lớn nhất vào trang web của họ khi các chiến dịch tiến hành trong năm 2016 và đóng góp 73% lượng khách truy cập của trang web. Ngoài sự gia tăng lượt truy cập trang web, tổ chức đã quan sát thấy tác động của AdWords Express trong tỷ lệ tương tác của khách truy cập. Phần lớn khách truy cập AdWords Express là những người dùng lần đầu nhưng những người quay lại Fuse School để xem thêm nội dung đã xem trung bình 6 trang, xem các hướng dẫn và tìm hiểu thêm về nội dung được cung cấp.

"Tổ chức của chúng tôi sử dụng Google Analytics và các nguồn lực hỗ trợ trực tuyến để giúp hiểu rõ cách theo dõi các mục tiêu của chúng tôi và đảm bảo chúng tôi tận dụng AdWords Express tối đa. Việc đo lượng thời gian mọi người truy cập trên trang web của chúng tôi cho biết rằng chúng tôi đã đạt được mục tiêu tạo ra nội dung hấp dẫn!"
Lucy Billings, quản lý của Fuse School