Barnardos

Barnardos đã tối ưu hóa tài khoản Ad Grants của họ với các từ khóa và tiện ích quảng cáo để đạt tỷ lệ chuyển đổi kỷ lục.

Mục tiêu tiếp thị

  • Duy trì CTR trên 1%
  • Tăng lượng quyên góp và chuyển đổi đăng ký email
  • Tăng số lần hiển thị và ghi lại lưu lượng truy cập liên quan đến trẻ em nhưng không liên quan đến thương hiệu

Chỉ số thành công

2.57%

là CTR đạt được

366%

tỷ lệ chuyển đổi tăng thêm

350%

số lần hiển thị trang web tăng

Xem nhanh

Barnardos

Vị trí: Dublin, Ireland www.barnardos.ie

Sứ mệnh

Barnardos là một trong những tổ chức từ thiện cho trẻ em hàng đầu của Ireland với hơn 40 trung tâm hoạt động tại các khu vực địa phương để cung cấp các nguồn lực giúp ích cho trẻ em trong các cộng đồng bị thiệt thòi. Tổ chức nỗ lực giúp trẻ trưởng thành và phát triển trong môi trường an toàn và giáo dục để tăng cảm giác bình an của trẻ và cải thiện việc học và phát triển của trẻ. Barnardos hiểu cách gia đình và cộng đồng có thể ảnh hưởng đến việc nuôi dạy trẻ và tích cực hợp tác với các nhóm ủng hộ trẻ em để hoàn thành mục tiêu của họ là "làm cho Ireland là nơi tốt nhất trên thế giới cho một đứa trẻ".

Mục tiêu tiếp thị

Barnardos dựa vào các tình nguyện viên và tiền đóng góp để hỗ trợ tổ chức. Để tăng hiệu quả và tiếp cận nhiều trẻ em hơn nữa, Barnardos muốn thu hút thêm lưu lượng truy cập vào trang web và ghi lại các cụm từ tìm kiếm liên quan đến trẻ em thông thường nhưng không liên quan đến thương hiệu cụ thể nào. Họ cũng muốn làm cho bản thân dễ tiếp cận hơn bằng cách làm nổi bật các trang cụ thể trên trang web của họ cũng như chia sẻ vị trí và số điện thoại. Với sự kết hợp các từ khóa chính xác và các tiện ích quảng cáo, họ muốn nhắm mục tiêu đối tượng cụ thể và tăng hiệu suất tổng thể.

Quy trình

Vào năm 2013, Jean O'Brien, Giám đốc trực tuyến của Barnardos đã làm việc với một chuyên gia quảng cáo trực tuyến và xác định là các từ khóa của tổ chức đã đối sánh với các tìm kiếm không liên quan gì cả. Jean đã sử dụng công cụ sửa đổi đối sánh rộng, đối sánh cụm từ và đối sánh chính xác để tinh chỉnh danh sách từ khóa của Barnardos để chọn các cụm từ có liên quan và kiểm soát tốt hơn những gì các cụm từ kích hoạt quảng cáo của họ hiển thị. Sau khi nhóm các từ khóa thích hợp thành các nhóm quảng cáo và chiến dịch, Jean đã thêm các Liên kết trang web, Tiện ích cuộc gọi và Tiện ích vị trí để bổ sung cho các quảng cáo và chia sẻ thông tin bổ sung mà không làm phát sinh thêm chi phí.

Ảnh hưởng của Google Ad Grants

Nỗ lực của Jean để cải thiện tài khoản Google Ads của Barnardos đã tác động trực tiếp đến hiệu suất từ khóa, lượng đóng góp và đăng ký trực tuyến. Barnardos báo cáo là họ đạt tỷ lệ chuyển đổi kỷ lục 9,5% và vượt trội so với các nền tảng tiếp thị trực tuyến khác họ sử dụng. Jean cũng tự hào chia sẻ là Google Ads hiện thu hút 15% trong số tất cả lượt đăng ký email và 17% tất cả lượng quyên góp trực tuyến. Kể từ khi bắt đầu quảng cáo với Google Ad Grants vào năm 2007, họ đã thấy sự tăng trưởng liên tục trong nhận thức về thương hiệu và hiện Google Ads chiếm khoảng 28% trong số tất cả lượt xem trang trên trang web. Họ đang tiếp tục phục vụ trẻ em ở Ireland và hưởng lợi từ Google Ad Grants vì khả năng quảng cáo trực tuyến.

“Nếu không nhờ Google Ad Grants thì chúng tôi sẽ không có đủ khả năng quảng cáo trực tuyến và thấy các kết quả đồng nhất rõ ràng”.
Jean O’Brien, Giám đốc trực tuyến của Barnardos