Hãy thay đổi thế giới.

Mức hiển thị cao hơn. Nhiều khoản đóng góp hơn. Nhiều tình nguyện viên hơn. Đó là kết quả của việc chia sẻ thông điệp của bạn với những người có nhiều khả năng tham gia nhất.

The Fred Hollows Foundation

Người được tài trợ của Google Ad Grants

The Fred Hollows Foundation

Người được tài trợ của Google Ad Grants

“Google Ad Grants đã giúp chúng tôi tiếp cận được với hàng nghìn người hỗ trợ trên khắp cả nước, giúp chúng tôi thay đổi hiệu quả thông qua nhận thức.”
Ping Lo, The Fred Hollows Foundation

Hiển thị trong Tìm kiếm

Tiếp cận những người quan tâm nhất.

Google Ad Grants hiển thị quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm cho những người đang tìm kiếm trên Google để tìm các tổ chức phi lợi nhuận giống như tổ chức của bạn, đồng thời giúp bạn tiếp cận những người trước đây chưa biết về mục tiêu của bạn. Bạn có thể chia sẻ thông điệp của mình trên toàn cầu, hoặc tập trung vào những người gần bạn. Với Google Ad Grants, bạn luôn nắm quyền kiểm soát.

Thúc đẩy đóng góp

Hãy để các khoản đóng góp đổ tới tổ chức của bạn.

Google Ad Grants giúp mọi người đóng góp dễ dàng hơn cho mục tiêu của bạn. Và họ càng dễ quyên góp thì càng có nhiều khả năng họ sẽ quyên góp.

Xem những gì đang hoạt động

Thông tin chi tiết hơn để quảng cáo trở nên thông minh hơn.

Sau khi quảng cáo của bạn hoạt động, bạn có thể sử dụng Google Analytics và tính năng theo dõi chuyển đổi để biết quảng cáo của mình đang hoạt động như thế nào. Từ khóa nào mạnh nhất? Quảng cáo nào giúp thúc đẩy các khoản đóng góp hoặc tuyển tình nguyện viên? Hãy xem câu trả lời cho những câu hỏi này và cho nhiều câu hỏi khác nữa.