Trang thông tin dữ liệu tài chính và tuyên bố từ chối trách nhiệm

  • Danh sách tất cả sở giao dịch chứng khoán, quỹ tương hỗ, chỉ số và dữ liệu tài chính khác hiện có trong các sản phẩm của Google
  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm được liên kết

Sở giao dịch

  • Giá cuối ngày do Morningstar cung cấp. Dữ liệu về quyết sách của cổ đông công ty do Thomson Reuters cung cấp.
  • Nguồn cung cấp dữ liệu trong ngày có thể là ICE Data Services.
Khu vực Mã giao dịch Mô tả Thời gian chậm trễ (phút)
Châu Mỹ BCBA Sở giao dịch chứng khoán Buenos Aires 20
BMV Sở giao dịch chứng khoán Mexico 20
BVMF B3 – Sở giao dịch chứng khoán và thị trường chứng khoán phi tập trung Brazil 15
CNSX Sở giao dịch chứng khoán Canada Thời gian thực
CVE Sở giao dịch đầu tư mạo hiểm Toronto TSX 15
NASDAQ Lượt bán sau cùng của NASDAQ Thời gian thực *
NYSE NYSE Thời gian thực *
NYSEARCA NYSE ARCA Thời gian thực *
NYSEAMERICAN NYSE American (Sở giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ) Thời gian thực *
OPRA Options Price Reporting Authority (Cơ quan báo cáo giá quyền chọn) 15
OTCBB Bảng niêm yết giá cổ phần OTC của FINRA 15
OTCMKTS Các lần phát hành cổ phiếu OTC khác của FINRA 15
TSE Sở giao dịch chứng khoán Toronto 15
TSX Sở giao dịch chứng khoán Toronto 15
TSXV Sở giao dịch đầu tư mạo hiểm Toronto TSX 15
Châu Âu AMS Euronext Amsterdam 15
BIT Sở giao dịch chứng khoán Borsa Italiana Milan Thời gian thực
BME Bolsas y Mercados Españoles 15
CPH NASDAQ OMX Copenhagen Thời gian thực
EBR Euronext Brussels 15
ELI Euronext Lisbon 15
EPA Euronext Paris 15
ETR Deutsche Börse XETRA 15
FRA Sở giao dịch chứng khoán Deutsche Börse Frankfurt Thời gian thực
HEL NASDAQ OMX Helsinki Thời gian thực
ICE NASDAQ OMX Iceland Thời gian thực
IST Borsa Istanbul 15
LON Sở giao dịch chứng khoán London Thời gian thực
MCX Sở giao dịch Moscow Thời gian thực
RSE NASDAQ OMX Riga Thời gian thực
STO NASDAQ OMX Stockholm Thời gian thực
SWX, VTX Sở giao dịch SIX Thụy Sĩ 15
TAL NASDAQ OMX Tallinn Thời gian thực
VIE Sở giao dịch chứng khoán Viên 15
VSE NASDAQ OMX Vilnius Thời gian thực
WSE Sở giao dịch chứng khoán Warsaw 15
Châu Phi JSE Sở giao dịch chứng khoán Johannesburg 15
Trung Đông TADAWUL Sở giao dịch chứng khoán Ả Rập Xê Út 15
TLV Sở giao dịch chứng khoán Tel Aviv 20
Châu Á BKK Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan 15
BOM Bombay Stock Exchange Limited Thời gian thực
KLSE Bursa Malaysia 15
HKG Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong 15
IDX Sở giao dịch chứng khoán Indonesia 10
KOSDAQ KOSDAQ 20
KRX Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc 20
NSE Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ Thời gian thực
SGX Sở giao dịch Singapore Thời gian thực
SHA Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải 1
SHE Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến Thời gian thực
TPE Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan Thời gian thực
TYO Sở giao dịch chứng khoán Tokyo 20
Nam Thái Bình Dương ASX Sở giao dịch chứng khoán Úc 20
NZE Sở giao dịch chứng khoán New Zealand 20
  • *Dữ liệu giá theo thời gian thực cho biết các giao dịch thực hiện tại các sở giao dịch chứng khoán NASDAQ và NYSE. Thông tin về số lượng cũng như dữ liệu giá cho các giao dịch không được thực hiện tại các sở giao dịch chứng khoán này, được hợp nhất và bị trì hoãn 15 phút.

Quỹ tương hỗ

  • Giá của quỹ tương hỗ do Morningstar cung cấp.
Khu vực Mã giao dịch Mô tả Thời gian chậm trễ (phút)
Châu Mỹ MUTF Quỹ tương hỗ Hoa Kỳ Cuối ngày
Châu Á MUTF_IN Quỹ tương hỗ Ấn Độ Cuối ngày

Chỉ số

  • Giá cuối ngày do Morningstar cung cấp.
  • Nguồn cung cấp dữ liệu trong ngày có thể là ICE Data Services.
Khu vực Mã giao dịch Mô tả Thời gian chậm trễ (phút)
Châu Mỹ INDEXBVMF B3 – Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán và thị trường chứng khoán phi tập trung Brazil 15
INDEXCBOE Giá trị chỉ số CBOE 15
INDEXCME Chỉ số của Sở giao dịch Chicago Mercantile Thời gian thực
INDEXDJX Chỉ số của S&P Dow Jones Thời gian thực
INDEXNASDAQ Chỉ số toàn cầu của NASDAQ Thời gian thực
INDEXNYSEGIS Nguồn cấp dữ liệu chỉ số toàn cầu của NYSE 15
INDEXRUSSELL Russell Tick 15
INDEXSP Chỉ số tiền mặt S&P Thời gian thực
BCBA Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Buenos Aires 20
INDEXBMV Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Mexico 20
INDEXTSI Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Toronto 15
Châu Âu INDEXBIT Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Milan 15
INDEXBME Chỉ số của Bolsas y Mercados Españoles 15
INDEXDB Chỉ số của Deutsche Börse 15
INDEXEURO Chỉ số của Euronext 15
INDEXFTSE Chỉ số FTSE Thời gian thực
INDEXIST Chỉ số của Borsa Istanbul 15
INDEXNASDAQ Chỉ số toàn cầu của NASDAQ Thời gian thực
INDEXSTOXX Chỉ số STOXX 15
INDEXSWX Chỉ số của Sở giao dịch SIX Thụy Sĩ 15
INDEXVIE Chỉ số của Wiener Börse 15
MCX Chỉ số của Sở giao dịch Moscow Thời gian thực
Châu Á INDEXBKK Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan 15
INDEXBOM Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Bombay Thời gian thực
SHA Chỉ số của Thượng Hải/Thâm Quyến 1
INDEXHANGSENG Chỉ số của Hang Seng Thời gian thực
HKG Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong 15
KOSDAQ, KRX Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc 20
INDEXNIKKEI Chỉ số của Nikkei 20
INDEXTYO Chỉ số Tokyo 20
INDEXTYO:JPXNIKKEI400 © Japan Exchange Group, Inc., Tokyo Stock Exchange, Inc., Nikkei Inc. 20
INDEXTOPIX Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo 20
IDX Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Indonesia 15
NSE Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ Thời gian thực
SHE Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến Thời gian thực
TPE Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan Thời gian thực
Trung Đông TLV Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Tel Aviv 20
TADAWUL Chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán Ả Rập Xê Út 15
Nam Thái Bình Dương INDEXASX Chỉ số S&P/ASX của Sở giao dịch chứng khoán Úc Thời gian thực
INDEXNZE Chỉ số của Sở giao dịch New Zealand 20

Trái phiếu

Khu vực Mã giao dịch Mô tả Thời gian chậm trễ (phút)
Hoa Kỳ KCG Bondpoint 15

Tiền tệ

Khu vực Mã giao dịch Mô tả Thời gian chậm trễ (phút)
Toàn cầu CURRENCY Morningstar 3
CRYPTOCURRENCY Coinbase, Inc. 3

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Mọi dữ liệu và thông tin được cung cấp "theo nguyên trạng", chỉ nhằm cung cấp thông tin, không nhằm mục đích kinh doanh hoặc tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, pháp lý, kế toán hay tư vấn khác. Vui lòng tham khảo ý kiến của nhà môi giới hoặc đại diện tài chính của bạn để xác minh giá trước khi thực hiện mọi giao dịch. Google không phải là bên tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính hay môi giới chứng khoán. Không có dữ liệu và thông tin nào được xem là lời đề nghị hoặc thông tin tư vấn đầu tư, hay đề xuất hoặc lời chào mời của Google về việc mua, bán hay nắm giữ bất kỳ loại chứng khoán hoặc sản phẩm tài chính nào. Đồng thời, Google không cam đoan (hay thể hiện quan điểm) về tính hợp lý hay tính phù hợp của mọi hoạt động đầu tư.

Không có dữ liệu và thông tin nào được xem là thông tin tư vấn đầu tư (dù là thông tin chung hay thông tin được tùy chỉnh). Những sản phẩm hoặc hoạt động tài chính được đề cập trong những dữ liệu và thông tin như vậy có thể không phù hợp với danh mục đầu tư cũng như các mục tiêu hoặc kỳ vọng đầu tư của bạn. Bạn có trách nhiệm xem xét liệu có sản phẩm hay hoạt động tài chính nào phù hợp với bạn không dựa trên sở thích, mục tiêu đầu tư, thời hạn đầu tư và khẩu vị rủi ro của bạn. Google sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại phát sinh từ mọi hoạt động hoặc khoản đầu tư vào các sản phẩm tài chính được đề cập trong đó. Google không khuyến nghị sử dụng những dữ liệu và thông tin được cung cấp làm cơ sở duy nhất để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Dữ liệu là do các sở giao dịch tài chính và các nhà cung cấp nội dung khác đưa ra. Dữ liệu có thể được niêm yết trễ theo quy định của các sở giao dịch tài chính hoặc các nhà cung cấp dữ liệu khác. Google không xác minh bất kỳ dữ liệu nào và từ chối trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ xác minh.

Google, nhà cung cấp nội dung hoặc dữ liệu của Google, các sở giao dịch tài chính và từng công ty liên kết cũng như đối tác kinh doanh của họ (A) công khai từ chối trách nhiệm đảm bảo độ chính xác, tính đầy đủ hoặc tính hoàn chỉnh của mọi dữ liệu và (B) sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi lỗi, thiếu sót hay sai sót khác, sự chậm trễ hoặc sự gián đoạn ở những dữ liệu đó, hoặc đối với mọi hành động được thực hiện căn cứ vào những dữ liệu đó. Google cũng như bất kỳ nhà cung cấp thông tin nào của chúng tôi đều không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến việc bạn sử dụng thông tin cung cấp trong tài liệu này. Ở đây, “đối tác kinh doanh” không đề cập đến mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc liên doanh giữa Google và bất kỳ bên nào như vậy.

Bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tải xuống, lưu trữ, tái tạo, xử lý lại, truyền tải hoặc phân phối lại bất kỳ dữ liệu hay thông tin nào có trong tài liệu này hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu hay thông tin nào như vậy trong doanh nghiệp thương mại khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản.

Google hoặc nhà cung cấp nội dung hay dữ liệu bên thứ ba của Google độc quyền sở hữu những dữ liệu và thông tin được cung cấp.

Vui lòng xem danh sách tất cả các sở giao dịch và chỉ số mà Google đề cập, cùng với độ trễ niêm yết tương ứng trong bảng ở trên.

Nhà quảng cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quảng cáo xuất hiện trên Google Finance. Google cũng như mọi bên cấp phép dữ liệu của Google đều không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của mọi quảng cáo hoặc hàng hóa/dịch vụ được cung cấp trong đó.

Chuyển đổi tiền tệ

Google không thể đảm bảo độ chính xác của thông tin tỷ giá hối đoái được niêm yết. Bạn nên xác nhận tỷ giá hiện tại trước khi thực hiện những giao dịch có thể chịu ảnh hưởng của những thay đổi về tỷ giá hối đoái.

Thị trường chứng khoán NYSE

NYSE, NYSE Arca LLC và NYSE MKT LLC bảo lưu tất cả các quyền đối với thông tin chứng khoán mà Google LLC cung cấp cho bạn. Bạn hiểu và xác nhận rằng các thông tin chứng khoán đó không phản ánh hoạt động kinh doanh ở những thị trường chứng khoán ngoài NYSE, NYSE Arca hoặc NYSE MKT (nếu có) và chỉ nhằm mục đích cung cấp cho bạn một điểm tham chiếu chứ không phải cơ sở để đưa ra quyết định kinh doanh. Google LLC, NYSE, NYSE Arca LLC và NYSE MKT LLC không đảm bảo về thông tin đó, cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại do sơ suất hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý. Bất kỳ hoạt động phân phối lại thông tin nào như vậy đều bị nghiêm cấm.

S&P Capital IQ

S&P Global Market Intelligence (Thông tin chuyên sâu về thị trường toàn cầu S&P) do S&P Capital IQ cung cấp. Bản quyền (c) 2020, S&P Capital IQ (và các công ty liên kết của hãng, nếu có). Bảo lưu mọi quyền.

S&P Dow Jones Indices LLC

Bản quyền © 2020, S&P Dow Jones Indices LLC. Bảo lưu mọi quyền. S&P không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoàn chỉnh hoặc sẵn có của bất kỳ thông tin nào, đồng thời không chịu trách nhiệm đối với lỗi hay thiếu sót nào (bất kể nguyên nhân nào) hoặc đối với những kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin đó. S&P, các chi nhánh và nhà cung cấp bên thứ ba của hãng tuyên bố từ chối mọi hình thức đảm bảo, dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở những đảm bảo về khả năng bán được hoặc tính phù hợp với một mục đích hay cách sử dụng cụ thể. Chỉ số S&P DJI không phải là thông tin tư vấn đầu tư. Mọi thông tin tham chiếu mà S&P cung cấp liên quan đến một khoản đầu tư, chứng khoán, mức xếp hạng tín dụng hay bất kỳ quan sát nào về một khoản đầu tư hoặc chứng khoán có trong Chỉ số S&P DJI đều không phải là đề xuất khuyến khích người dùng mua, bán hoặc nắm giữ khoản đầu tư, chứng khoán đó hay đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào khác. Trong mọi trường hợp, S&P sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại, dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hay mang tính nhân quả, mọi chi phí, phí pháp lý hoặc tổn thất (kể cả mất thu nhập hoặc mất lợi nhuận và chi phí cơ hội) liên quan đến việc bạn hoặc người khác sử dụng Chỉ số S&P DJI.