Danh sách dữ liệu tài chính và tuyên bố từ chối trách nhiệm

Sở giao dịch

Khu vực Mã giao dịch Mô tả Thời gian chậm trễ (phút)
Châu Mỹ BCBA Bolsa de Comercio de Buenos Aires 20
BMV Bolsa Mexicana de Valores 20
BVMF BM&F Bovespa 15
CNSX Canadian Securities Exchange Thời gian thực
CVE Sở giao dịch đầu tư mạo hiểm Toronto TSX 15
NASDAQ Lượt bán sau cùng của NASDAQ Thời gian thực *
NYSE NYSE Thời gian thực *
NYSEARCA NYSE ARCA Thời gian thực *
NYSEAMERICAN Sở giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ Thời gian thực *
OPRA Chuỗi tùy chọn quyền định giá tùy chọn 15
OTCBB Bảng tin của FINRA OTC 15
OTCMKTS Các lần phát hành OTC khác của FINRA 15
TSE Sở giao dịch chứng khoán Toronto 15
Châu Âu AMS Euronext Amsterdam Thời gian thực
BIT Sở giao dịch chứng khoán Borsa Italiana Milan Thời gian thực
BME Bolsas y Mercados Españoles 15
CPH NASDAQ OMX Copenhagen Thời gian thực
EBR Euronext Brussels Thời gian thực
ELI Euronext Lisbon Thời gian thực
EPA Euronext Paris Thời gian thực
ETR Deutsche Börse XETRA 15
FRA Sở giao dịch chứng khoán Deutsche Börse Frankfurt Thời gian thực
HEL NASDAQ OMX Helsinki Thời gian thực
ICE NASDAQ OMX Iceland Thời gian thực
IST Borsa Istanbul 15
LON Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn Thời gian thực
MCX Sở giao dịch Moscow Thời gian thực
RSE NASDAQ OMX Riga Thời gian thực
STO NASDAQ OMX Stockholm Thời gian thực
SWX, VTX Sở giao dịch Thụy Sĩ SIX 15
TAL NASDAQ OMX Tallinn Thời gian thực
VIE Wiener Börse 15
VSE NASDAQ OMX Vilnius Thời gian thực
WSE Warsaw Stock Exchange 15
Châu Phi JSE Johannesburg Stock Exchange 15
Trung Đông TADAWUL Saudi Stock Exchange 15
TLV Sở giao dịch chứng khoán Tel Aviv 20
Châu Á BKK Thailand Stock Exchange 15
BOM Bombay Stock Exchange Limited Thời gian thực
KLSE Bursa Malaysia 15
HKG Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông 15
IDX Sở giao dịch chứng khoán Indonesia 10
KOSDAQ KOSDAQ 20
KRX Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc 20
NSE Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ Thời gian thực
SGX Sở giao dịch Singapore Thời gian thực
SHA Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải 1
SHE Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến Thời gian thực
TPE Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan Thời gian thực
TYO Sở giao dịch chứng khoán Tokyo 20
Nam Thái Bình Dương ASX Sở giao dịch chứng khoán Úc 20
NZE Sở giao dịch chứng khoán New Zealand 20

Quỹ tương hỗ

Khu vực Mã giao dịch Mô tả Thời gian chậm trễ (phút)
Châu Mỹ MUTF Quỹ tương hỗ Hoa Kỳ Cuối ngày
Châu Á MUTF_IN Quỹ tương hỗ tại Ấn Độ Cuối ngày

Chỉ số

Khu vực Mã giao dịch Mô tả Thời gian chậm trễ (phút)
Châu Mỹ INDEXBVMF Chỉ số BM&F Bovespa 15
INDEXCBOE Giá trị chỉ số CBOE 15
INDEXCME Chicago Mercantile Exchange Indexes Thời gian thực
INDEXDJX Chỉ số S&P Dow Jones Thời gian thực
INDEXNASDAQ Chỉ số NASDAQ toàn cầu Thời gian thực
INDEXNYSEGIS NYSE Global Index Feed 15
INDEXRUSSELL Russell Tick 15
INDEXSP Chỉ số tiền mặt S&P Thời gian thực
BCBA Chỉ số của sở giao dịch chứng khoán Buenos Aires 20
INDEXBMV Chỉ số của Bolsa Mexicana de Valores 20
INDEXTSI Chỉ số của sở giao dịch chứng khoán Toronto 15
Châu Âu INDEXBIT Chỉ số giao dịch chứng khoán Milan 15
INDEXBME Bolsas y Mercados Españoles Indexes 15
INDEXDB Chỉ số Deutsche Börse 15
INDEXEURO Chỉ số Euronext 15
INDEXFTSE Chỉ số FTSE Thời gian thực
INDEXIST Borsa Istanbul Indexes 15
INDEXNASDAQ Chỉ số NASDAQ toàn cầu Thời gian thực
INDEXSTOXX Chỉ số STOXX 15
INDEXSWX Chỉ số giao dịch Thụy Sĩ SIX 15
INDEXVIE Chỉ số Wiener Börse 15
MCX Chỉ số giao dịch Moscow Thời gian thực
Châu Á INDEXBKK Thailand Stock Exchange Indexes 15
INDEXBOM Chỉ số giao dịch chứng khoán Bombay Thời gian thực
SHA Chỉ số Thượng Hải/Thâm Quyến 1
INDEXHANGSENG Chỉ số Hang Seng Thời gian thực
HKG Chỉ số của sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông 15
KOSDAQ, KRX Chỉ số giao dịch chứng khoán Hàn Quốc 20
INDEXNIKKEI Chỉ số Nikkei 20
INDEXTYO Chỉ số Tokyo 20
INDEXTYO:JPXNIKKEI400 © Japan Exchange Group, Inc., Tokyo Stock Exchange, Inc., Nikkei Inc. 20
INDEXTOPIX Chỉ số của sở giao dịch chứng khoán Tokyo 20
IDX Chỉ số của sở giao dịch chứng khoán Indonesia 15
NSE Chỉ số của sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ Thời gian thực
SHE Chỉ số của sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến Thời gian thực
TPE Chỉ số của sở giao dịch chứng khoán Đài Loan Thời gian thực
Trung Đông TLV Chỉ số giao dịch chứng khoán Tel Aviv 20
TADAWUL Chỉ số của sở giao dịch chứng khoán Ả Rập Xê Út 15
Nam Thái Bình Dương INDEXASX Chỉ số S&P/ASX của sở giao dịch chứng khoán Úc Thời gian thực
INDEXNZE Chỉ số giao dịch New Zealand 20

Trái phiếu

Khu vực Mã giao dịch Mô tả Thời gian chậm trễ (phút)
Hoa Kỳ KCG Bondpoint 15

Tiền tệ

Khu vực Mã giao dịch Mô tả Thời gian chậm trễ (phút)
Toàn cầu CURRENCY Morningstar 3
CRYPTOCURRENCY Coinbase, Inc. 3

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Dữ liệu do các sàn giao dịch tài chính cung cấp và có thể bị trễ như các sàn giao dịch tài chính và nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi chỉ rõ. Google không xác minh bất kỳ dữ liệu nào và không có nghĩa vụ để làm việc đó.

Google, nhà cung cấp nội dung hoặc dữ liệu của Google, các sở giao dịch tài chính và từng công ty liên kết và đối tác kinh doanh của họ (A) công khai từ chối đảm bảo độ chính xác, tính đầy đủ hoặc tính hoàn chỉnh của mọi dữ liệu và (B) không chịu trách nhiệm pháp lý về lỗi, sự thiếu hụt hoặc các sai sót khác, sự chậm trễ hoặc gián đoạn của các dữ liệu này hoặc đối với bất kỳ hành động nào được thực hiện căn cứ vào các dữ liệu này. Google cũng như bất kỳ nhà cung cấp thông tin nào của chúng tôi đều sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến việc bạn sử dụng thông tin được cung cấp trong tài liệu này. Ở đây, “đối tác kinh doanh” không đề cập đến mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc liên doanh giữa Google và bất kỳ bên nào như vậy.

Bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tải xuống, lưu trữ, nhân bản, xử lý lại, truyền hoặc phân phối lại bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào có trong đây hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào như vậy trong doanh nghiệp thương mại mà không có được sự đồng ý trước bằng văn bản. Mọi dữ liệu và thông tin được cung cấp "nguyên trạng" chỉ cho mục đích cung cấp thông tin cá nhân và không dành cho mục đích kinh doanh hoặc tư vấn. Vui lòng tham khảo ý kiến nhà môi giới hoặc đại diện tài chính của bạn để xác minh giá trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào.

Google hoặc nhà cung cấp nội dung hay dữ liệu của bên thứ ba của Google có quyền sở hữu độc quyền đối với dữ liệu và thông tin được cung cấp.

Vui lòng tìm tất cả các sở giao dịch và chỉ số niêm yết được Google đề cập cùng với thời gian chậm trễ tương ứng ở bảng bên trái.

Nhà quảng cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quảng cáo được giới thiệu trên Google Finance. Google hoặc bất kỳ bên cấp phép dữ liệu nào của Google đều không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ quảng cáo hoặc hàng hóa hay dịch vụ nào được cung cấp trong đó.

Chuyển đổi tiền tệ

Google không thể đảm bảo độ chính xác của tỷ giá hối đoái được hiển thị. Bạn nên xác nhận tỷ giá hiện tại trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về tỷ giá hối đoái.

Thị trường chứng khoán NYSE

NYSE, NYSE Arca LLC và NYSE MKT LLC bảo lưu tất cả các quyền đối với thông tin chứng khoán mà Google Inc. cung cấp cho bạn. Bạn hiểu và xác nhận rằng các thông tin chứng khoán đó không phản ánh hoạt động kinh doanh trên thị trường ngoài NYSE, NYSE Arca hoặc NYSE MKT, khi thích hợp và chỉ nhằm mục đích cung cấp cho bạn một điểm tham chiếu chứ không phải cơ sở để đưa ra quyết định kinh doanh. Google Inc. NYSE, NYSE Arca LLC và NYSE MKT LLC không đảm bảo dữ liệu đó và không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do sơ ý hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý. Nghiêm cấm mọi hoạt động phân phối lại dữ liệu đó.

S&P Capital IQ

S&P Global Market Intelligence (tạm dịch là Thông tin chuyên sâu về thị trường toàn cầu S&P) do S&P Capital IQ cung cấp. "Bản quyền (c) 2018, S&P Capital IQ (và các chi nhánh của hãng, nếu có). Bảo lưu mọi quyền.

S&P Dow Jones Indices LLC

Bản quyền © 2018, S&P Dow Jones Indices LLC. Bảo lưu mọi quyền. S&P không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoàn chỉnh hoặc sẵn có của bất kỳ thông tin nào, đồng thời không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào (bất kể nguyên nhân nào) hoặc về các kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin đó. S&P, các chi nhánh và nhà cung cấp bên thứ ba của hãng tuyên bố từ chối mọi hình thức đảm bảo, dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ đảm bảo nào về khả năng bán được hoặc tính phù hợp với một mục đích hay cách sử dụng cụ thể. Chỉ số S&P DJI không phải là tư vấn đầu tư và không tham chiếu đến một khoản đầu tư hoặc chứng khoán cụ thể nào. Xếp hạng tín dụng hay bất kỳ quan sát nào liên quan đến một khoản đầu tư hoặc chứng khoán có trong Chỉ số S&P DJI không phải là đề xuất mua, bán hoặc nắm giữ khoản đầu tư hoặc chứng khoán đó, mà cũng không dùng để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào khác. Trong mọi trường hợp, S&P sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại, dù trực tiếp, gián tiếp hay đặc biệt, mọi chi phí, phí pháp lý hoặc tổn thất nào (kể cả mất thu nhập hoặc mất lợi nhuận và chi phí cơ hội) liên quan đến việc bạn hoặc người khác sử dụng Chỉ số S&P DJI.