Tạo chủ đề Chrome của riêng bạn

Tải lên hình ảnh yêu thích và chọn một chủ đề màu sắc để tạo một chủ đề tùy chỉnh bạn có thể chia sẻ với bạn bè.

Tạo Chủ đề

Chủ đề do Họa sĩ cung cấp

Khám phá chủ đề Chrome được tạo bởi các họa sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới.

Tìm chủ đề do các họa sĩ cung cấp

Chủ đề do Google cung cấp

Khám phá chủ đề Chrome được tạo bởi các nhà thiết kế của Google.

Tìm chủ đề của Google